Novinky

Dopis předsedy Společnosti členům ve věci přípravy České ročenky mezinárodního práva

09.06.2010 16:00

Vážení členové Společnosti,

je pro mě velkým potěšením, že mohu informovat o přípravě projektu „Czech Yearbook of International Law“, který se po složitých peripetiích dostává do závěrečné fáze tak, aby mohl vyjít v létě 2010.

Dříve, než se dostanu k informaci o aktuálním stavu přípravy naší Ročenky, musím vzhledem k poněkud zmatené situaci a množícím se dotazům z řad členů a příznivců Společnosti, objasnit situaci kolem jiné publikace, která před několika týdny vyšla pod shodným názvem Czech Yearbook of International Law (eds. Alexander Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová).

Není ročenka jako ročenka. Aneb když dva dělají totéž, není to totéž. To platí v plné míře o tomto jinak zajímavém počinu, který však bohužel může vyvolávat zmatek u českých a především zahraničních čtenářů. Nejenom svým názvem, ale především obsahem. I když obsahuje i některé zajímavé a kvalitní příspěvky, gros obsahu tvoří články z oblasti mezinárodního práva soukromého, evropského práva a vnitrostátního práva, což nebývá standardní obsah zahraničních ročenek mezinárodního práva.

Výbor Společnosti a zejména já osobně na konci minulého roku jednal s prof. Bělohlávkem. Poté, co se nepodařilo z hlediska časového a obsahového zajistit, aby v prvním svazku bylo výrazným způsobem zastoupeno mezinárodní právo veřejné, výbor ČSMP-CSIL rozhodl o ukončení spolupráce s prof. Bělohlávkem a vydání vlastní Ročenky z prostředků ČSMP bez finanční a organizační podpory Bělohlávkova týmu.

ČSMP-CSIL jakožto vědecká společnost při Akademii věd ČR se proto distancuje od této jiné ročenky, kterou považuje za soukromý projekt.

Rovněž nejvýznamnější česká vědecká pracoviště v oblasti mezinárodního práva, tj. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, její katedra mezinárodního práva, ani Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., nebyly a nejsou nijak institucionálně zapojeny do projektu prof. Bělohlávka. To samozřejmě nebrání (a ve svobodné demokratické společnosti ani nemůže bránit) žádnému pracovníkovi těchto institucí, aby se svobodně rozhodl, do jaké publikace chce individuálně přispět.

V gesci Společnosti připravovaná Ročenka naopak bude mít obsahové těžiště v příspěvcích z oboru mezinárodního práva veřejného, i když přijímáme a též do budoucna chceme přijímat také příspěvky z oblasti práva EU a mezinárodního práva soukromého. Již v tuto chvíli máme nejen zajištěno financování prvního čísla CYIL, grafický návrh obálky a sazby, ale také většinu příspěvků pocházejících především od členů Společnosti, ale také od dalších českých i zahraničních autorů.
 

Příspěvky se budou týkat širokého okruhu témat, kterými jsou mimo jiné:
 

 • historie české nauky mezinárodního práva
 • humanitární právo v boji proti terorismu
 • odpovědnost za ochranu (R2P) a humanitární intervence
 • debata o ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu v České republice
 • ozbrojené konflikty a použití síly
 • zákaz najímání dětských vojáků
 • Lisabonská smlouva v České republice
 • konzultativní status ve Smlouvě o Antarktidě
 • mezinárodněprávní instrumenty ochrany životního prostředí Antarktidy
 • neúspěšné stížnosti proti ČR před Evropským soudem pro lidská práva
 • e-learning při výuce mezinárodního práva
   

Ročenka bude obsahovat i další tématické příspěvky, recenze, informace z české praxe mezinárodního práva a „hlídku časopisů“, tj. přehled českých článků z oboru mezinárodního práva.

Všichni členové Společnosti, kteří zaplatili či zaplatí do 30.6.2010 členský příspěvek, dostanou zdarma výtisk Ročenky, ostatním zájemcům bude nabízen za výhodnou cenu. Kromě tištěné verze předpokládáme zprovoznění online verze Ročenky na webových stránkách: https://www.cyil.eu

Informace o vydání Ročenky a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP-CSIL budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti a naší Ročence.

Krásné jarní dny, jakož i hodně inspirace a tvůrčích nápadů v oblasti mezinárodního práva Vám přeje

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

>>

Připravujeme první číslo České ročenky mezinárodního práva

17.02.2010 11:46

ČSMP-CSIL bude vydavatelem nového odborného periodika zaměřeného na mezinárodní právo. Po 40 letech od zániku Časopisu pro mezinárodní právo a po necelých 20 letech od ukončení vydávání Studií z mezinárodního práva se česká i zahraniční odborná veřejnost konečně dočká České ročenky mezinárodního práva, která bude vycházet v anglickém jazyce.

Výbor Společnosti, který se ustavil v prozatímní redakční radu, v současné době pracuje na přípravě prvního čísla Ročenky (2010) – pod názvem Czech Yearbook of International Law – podle původního návrhu z května 2009, který byl přílohou jarního dopisu členům.

V prozatímní Vědecké radě (Advisory Board) Ročenky již přijaly účast některé významné zahraniční i české osobnosti v oboru mezinárodního práva:

 • Prof. Laurence Boisson de Chazournes (Ženeva),
 • Prof. Wladyslaw Czaplinski (Varšava),
 • Prof. Čestmír Čepelka (Praha),
 • Prof. Rainer Hofmann (Frankfurt/Main),
 • Prof. Paul Tavernier (Paříž),
 • Dr. Peter Tomka (ICJ, Haag).

Ročenka (CYIL) bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo). Inspirací pro CYIL se staly některé zahraniční ročenky mezinárodního práva. Proto by i Česká ročenka mezinárodního práva měla mít tuto strukturu:

 • I. Studie
 • II. Kratší články, informace a diskuse
 • III. Judikatura
 • IV. Česká praxe mezinárodního práva
 • a) Diplomatická a parlamentní praxe
 • b) Smluvní praxe ČR
 • c) Legislativa související s mezinárodním právem
 • V. Recenze
 • VI. Hlídka časopisů

Ročenka vyjde jak v tištěné (papírové), tak v internetové podobě. Za tímto účelem byly vedením Společnosti zaregistrovány webové domény. Ještě před fyzickým vydáním Ročenky by se na těchto stránkách mohly objevit základní informace o Ročence, např. její struktura nebo názvy hlavních příspěvků. Stránky Ročenky budou provázány odkazy s již fungujícími stránkami Společnosti. Některé příspěvky již byly odevzdány, další jsou přislíbené (rozpracované).

Obsah prvního čísla ještě není uzavřen. Termín pro odevzdání příspěvků je 6. dubna 2010 (úterý).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině). Redakční rada zajistí recenzní řízení pro články nabídnuté do CYIL.

 

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

předseda ČSMP-CSIL

>>
<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>

Akce

Pozvánka na 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (Kroměříž)

10.04.2019 08:09

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na již 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 4. až 6. 10. 2019.

Po úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti, v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2013 v Liblicích, v říjnu 2014 v Trenčianských Teplicích, v říjnu 2015 opět v Třešti, v říjnu 2016 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2017 v Liblicích a naposledy v říjnu 2018 opět v Kúpeloch Nimnica, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že jubilejní 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat od pátku do neděle 4. až 6. 10. 2019 v Kroměříži, v prostorách Justiční akademie. Vzhledem k tomu, že poslední setkání na české půdě bylo v Liblicích a uvažovaný zámek AV ČR v Třešti je v rekonstrukci, zvolili jsme jiné místo, a to v krásném historickém městě na Hané, uprostřed Moravy. Zároveň jsme se po dobré zkušenosti z loňského třídenního sympozia v Kúpeloch Nimnica snažili najít takové místo, které by za stejných finančních nákladů umožnilo konat setkání od pátečního odpoledne do nedělního oběda.   

Obecným tématem letošního setkání je „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“, což je poměrně široké téma zajímavé pro právní nauku a praxi. Navazujeme tak i na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919. Toto téma totiž otevírá prostor pro řadu příspěvků zabývajících se jím z různé perspektivy, od historie diplomatických a judiciálních prostředků řešení sporů, přes Mezinárodní soudní dvůr a jeho předchůdce, mezinárodní soudy pro lidská práva až po ochranu investorů.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 30. 6. 2019 (na mail: zuzana.travnickova@vse.cz). Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme" 

 • příjezd účastníků v pátek 4. 10. mezi 13 a 14 hod., 
 • zahájení konference od 14:30, 1. blok, večeři a společenské setkání, 
 • v sobotu 5. 10. pak pokračování pracovní části (2. blok, panelová diskuse k aktualitám v mezinárodním právu, aj.) a 
 • v neděli 6. 10. pak poslední bloky a zakončení konference obědem kolem 13:00. 

Vzhledem k nákladům spojeným s pronájmem konferenčního zařízení, ubytováním a stravováním v zařízení Justiční akademie v Kroměříži bude od každého účastníka vybírán konferenční poplatek ve výši 1.800 Kč nebo 70 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP.

V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2020. Kromě toho ti z účastníků tradičních sympozií, kteří zaplatili účastnický poplatek v minulých letech a dosud si nevyzvedli publikace z Třešti (Imunity v mezinárodním právu) nebo z Liblic (Jednotlivec v mezinárodním právu), je dostanou zdarma během konference. Stačí, pokud tento zájem potvrdí v rámci přihlášky. Pro ostatní účastníky budou tyto i další publikace vydávané ČSMP k dispozici za snížené ceny.

Vážení členové ČSMP, činnost Společnosti, včetně pořádání sympozia a vydávání publikací, je hrazena z Vašich příspěvků.

Proto si Vás při této příležitosti dovoluji požádat o úhradu členských příspěvků za rok 2019, samozřejmě pouze v případě, že jste tak dosud neučinili. Výše příspěvků byla schválena Valným shromáždění ČSMP dne 5. 3. 2018 tak, že příspěvek činí 500 Kč pro individuální členy, 200 Kč pro individuální členy - studenty a 5 000 Kč pro kolektivní členy. Účet ČSMP je veden u České spořitelny, a.s., a má číslo 1937706349/0800. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno člena (členů), za které je příspěvek hrazen, nebo uveďte své členské číslo jako variabilní symbol platby. Členské číslo lze zjistit na výše uvedené emailové adrese JUDr. Z. Trávníčkové. Děkujeme.

Těšíme se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo                      

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 85

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo