Akce

Pozvánka na přednášku "Nenaplněné naděje: 100 let od mírové konference v Paříži" (Praha, 29. 10. 2019, 16 hodin)

22.10.2019 08:25

Učená společnost České republiky vás srdečně zve na mimořádnou přednášku

Nenaplněné naděje: 100 let od mírové konference v Paříži

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy

úterý 29. 10. 2019, 16 h

budova AV ČR 
Národní 3 
Praha 1
místnosti č. 205 a 206
 

www.learned.cz @ucenaspolecnost @ucena_spol
 

Přednáška se bude zabývat jednou z nejvýznamnějších mezinárodně politických událostí 20. století – mírovou konferencí v Paříži, kterou byla zakončena první světová válka a která položila základy poválečného uspořádání známého též jako tzv. Versailleský systém. Zhodnotí, co z projednávaných otázek, jako byly zejména mírové smlouvy s poraženými státy (včetně reparací), vznik Společnosti národů, myšlenka práva národů na sebeurčení a vznik nových států, řešení problematiky kolonií či zavedení nového systému ochrany menšin, obstálo v běhu času a co naopak problémy spíše způsobilo než pomohlo řešit.

Zvláštní pozornost věnujeme československé delegaci na mírové konferenci a vztahu mírové konference a nově vzniklého Československa.
 

>>

12. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium (Justiční akademie, Kroměříž, 4. - 6. října 2019)

28.09.2019 16:26

POKOJNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 

P R O G R A M

 

Pátek 4. 10. 2019
 

 • Od 13:00 příjezd účastníků, ubytování
 • 15:00 zahájení sympozia, úvodní slovo (prof. Pavel Šturma, JUDr. Metod Špaček)
 • 15:15 – 16:30 I. POJEM A HISTORIE POKOJNÉHO ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Metody pokojného řešení sporů (JUDr. Milan Beránek)
  • Historický exkurs do mírového řešení sporů – prvopočátky (JUDr. Dagmar Beňaková)
  • Pravidla řešení sporů v práci Komise pro mezinárodní právo (prof. Pavel Šturma)
 • 16:30 – 17:00 přestávka na kávu
 • 17:00 – 18:45 II. AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ PROBLÉMY ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Palestina před MSD (JUDr. Michaela Sýkorová)
  • Existence sporu v řízení před MSD (Mgr. Jaroslav Větrovský)
  • Budúcnosť mierového riešenia sporov podla kapitoly „šest a pol“ (JUDr. Daniel
  • Bednár)
  • Pokojne riesenie sporov a prevencne opatrenia (JUDr. Katarína Šmigová)
  • Smlouva o Antarktidě jako nástroj pokojného řešení sporů (Mgr. Martina Filippiová)
 • 19:00 přípitek, večeře formou bufetu 
 
Sobota 5. 10. 2019
 
 • 8:00 - 9:00 snídaně
 • 9:15 – 10:45 III. ARBITRÁŽ A SOUDNÍ ŘÍZENÍ – SPORY MEZI STÁTY
  • Súdné konanie vs. arbitráž v riešeni sporov medzi štátmi (JUDr. Metod Špaček)
  • Současný Mezinárodní soudní dvůr jako platforma pro účinné řešení mezinárodních
  • sporů? (Dr. Klára Poláčková Van der Ploeg)
  • Konec války jako pokračování politiky jinými prostředky (JUDr. Petra Ruffer Lustigová)
 • 10:45 – 11:15 přestávka na kávu
 • 11:15 – 12:45 AKTUALITY V MEZINÁRODNÍM PRÁVU: MEZI ŽENEVOU A NEW YORKEM

prof. Pavel Šturma, JUDr. Metod Špaček, JUDr. Petr Válek

 • 13:00 – 14:00 oběd formou bufetu
 • 14:00 – 15:45 IV. INVESTIČNÍ ARBITRÁŽ
  • Oil & Gas Investment Treaty Arbitrations - Intensive, Expensive and A Damned Serious
  • Business (doc. Katarína Chovancová)
  • Dopad nesplnění požadavku přátelského řešení sporů na arbitráž (JUDr. Monika
  • Feigerlová)
  • Význam nálezů smíšených arbitrážních komisí v soudobé mezinárodní investiční arbitráži (JUDr. Zdeněk Nový)
  • Riešenie medzinárodných investičních sporov vo vzťahu k nadnárodným korporáciam (JUDr. Milena Nosková)
 • 15:45 – 16:15 přestávka na kávu spojená s výstavou obrazů malířky Natali Santini 
 • 16:15 – 17:30 V. DALŠÍ OTÁZKY ŘEŠENÍ SPORŮ V MINULOSTI A SOUČASNOSTI
  • Co nezničila ani válka: likvidace Společnosti národů a vypořádání jejího majetku (JUDr. Emil Ruffer)
  • Přínos Úmluvy OSN o mořském právu k řešení sporů v mezinárodním právu? (doc. Jan Ondřej)
  • Mezinárodní řešení sporů v oblasti sociální politiky (JUDr. Sandra Brožová)
 • 18:00 – 20:00 večeře a grilování

Neděle 6. 10. 2019
 
 • 8:00 – 9:00 snídaně
 • 9:30 – 12:00 fakultativní program
  • návštěva Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži /
  • návštěva obce Přílehy u Holešova, kde se narodil JUDr. Jaroslav Žourek a Holešova (hrob J. Žourka) 
  • jiný dle dohody
 • 13:00 – 14:00 oběd formou bufetu, odjezd
>>

Výstava obrazů Natali Santini - Justiční akademie Kroměříž (sobota 5. října 2019)

27.09.2019 09:33

Srdečně zveme všechny účastníky česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia ...

>>

Záznamy: 1 - 3 ze 88

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Dopis předsedy Společnosti členům ve věci přípravy České ročenky mezinárodního práva

09.06.2010 16:00

Vážení členové Společnosti,

je pro mě velkým potěšením, že mohu informovat o přípravě projektu „Czech Yearbook of International Law“, který se po složitých peripetiích dostává do závěrečné fáze tak, aby mohl vyjít v létě 2010.

Dříve, než se dostanu k informaci o aktuálním stavu přípravy naší Ročenky, musím vzhledem k poněkud zmatené situaci a množícím se dotazům z řad členů a příznivců Společnosti, objasnit situaci kolem jiné publikace, která před několika týdny vyšla pod shodným názvem Czech Yearbook of International Law (eds. Alexander Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová).

Není ročenka jako ročenka. Aneb když dva dělají totéž, není to totéž. To platí v plné míře o tomto jinak zajímavém počinu, který však bohužel může vyvolávat zmatek u českých a především zahraničních čtenářů. Nejenom svým názvem, ale především obsahem. I když obsahuje i některé zajímavé a kvalitní příspěvky, gros obsahu tvoří články z oblasti mezinárodního práva soukromého, evropského práva a vnitrostátního práva, což nebývá standardní obsah zahraničních ročenek mezinárodního práva.

Výbor Společnosti a zejména já osobně na konci minulého roku jednal s prof. Bělohlávkem. Poté, co se nepodařilo z hlediska časového a obsahového zajistit, aby v prvním svazku bylo výrazným způsobem zastoupeno mezinárodní právo veřejné, výbor ČSMP-CSIL rozhodl o ukončení spolupráce s prof. Bělohlávkem a vydání vlastní Ročenky z prostředků ČSMP bez finanční a organizační podpory Bělohlávkova týmu.

ČSMP-CSIL jakožto vědecká společnost při Akademii věd ČR se proto distancuje od této jiné ročenky, kterou považuje za soukromý projekt.

Rovněž nejvýznamnější česká vědecká pracoviště v oblasti mezinárodního práva, tj. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, její katedra mezinárodního práva, ani Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., nebyly a nejsou nijak institucionálně zapojeny do projektu prof. Bělohlávka. To samozřejmě nebrání (a ve svobodné demokratické společnosti ani nemůže bránit) žádnému pracovníkovi těchto institucí, aby se svobodně rozhodl, do jaké publikace chce individuálně přispět.

V gesci Společnosti připravovaná Ročenka naopak bude mít obsahové těžiště v příspěvcích z oboru mezinárodního práva veřejného, i když přijímáme a též do budoucna chceme přijímat také příspěvky z oblasti práva EU a mezinárodního práva soukromého. Již v tuto chvíli máme nejen zajištěno financování prvního čísla CYIL, grafický návrh obálky a sazby, ale také většinu příspěvků pocházejících především od členů Společnosti, ale také od dalších českých i zahraničních autorů.
 

Příspěvky se budou týkat širokého okruhu témat, kterými jsou mimo jiné:
 

 • historie české nauky mezinárodního práva
 • humanitární právo v boji proti terorismu
 • odpovědnost za ochranu (R2P) a humanitární intervence
 • debata o ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu v České republice
 • ozbrojené konflikty a použití síly
 • zákaz najímání dětských vojáků
 • Lisabonská smlouva v České republice
 • konzultativní status ve Smlouvě o Antarktidě
 • mezinárodněprávní instrumenty ochrany životního prostředí Antarktidy
 • neúspěšné stížnosti proti ČR před Evropským soudem pro lidská práva
 • e-learning při výuce mezinárodního práva
   

Ročenka bude obsahovat i další tématické příspěvky, recenze, informace z české praxe mezinárodního práva a „hlídku časopisů“, tj. přehled českých článků z oboru mezinárodního práva.

Všichni členové Společnosti, kteří zaplatili či zaplatí do 30.6.2010 členský příspěvek, dostanou zdarma výtisk Ročenky, ostatním zájemcům bude nabízen za výhodnou cenu. Kromě tištěné verze předpokládáme zprovoznění online verze Ročenky na webových stránkách: https://www.cyil.eu

Informace o vydání Ročenky a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP-CSIL budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti a naší Ročence.

Krásné jarní dny, jakož i hodně inspirace a tvůrčích nápadů v oblasti mezinárodního práva Vám přeje

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

>>

Připravujeme první číslo České ročenky mezinárodního práva

17.02.2010 11:46

ČSMP-CSIL bude vydavatelem nového odborného periodika zaměřeného na mezinárodní právo. Po 40 letech od zániku Časopisu pro mezinárodní právo a po necelých 20 letech od ukončení vydávání Studií z mezinárodního práva se česká i zahraniční odborná veřejnost konečně dočká České ročenky mezinárodního práva, která bude vycházet v anglickém jazyce.

Výbor Společnosti, který se ustavil v prozatímní redakční radu, v současné době pracuje na přípravě prvního čísla Ročenky (2010) – pod názvem Czech Yearbook of International Law – podle původního návrhu z května 2009, který byl přílohou jarního dopisu členům.

V prozatímní Vědecké radě (Advisory Board) Ročenky již přijaly účast některé významné zahraniční i české osobnosti v oboru mezinárodního práva:

 • Prof. Laurence Boisson de Chazournes (Ženeva),
 • Prof. Wladyslaw Czaplinski (Varšava),
 • Prof. Čestmír Čepelka (Praha),
 • Prof. Rainer Hofmann (Frankfurt/Main),
 • Prof. Paul Tavernier (Paříž),
 • Dr. Peter Tomka (ICJ, Haag).

Ročenka (CYIL) bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo). Inspirací pro CYIL se staly některé zahraniční ročenky mezinárodního práva. Proto by i Česká ročenka mezinárodního práva měla mít tuto strukturu:

 • I. Studie
 • II. Kratší články, informace a diskuse
 • III. Judikatura
 • IV. Česká praxe mezinárodního práva
 • a) Diplomatická a parlamentní praxe
 • b) Smluvní praxe ČR
 • c) Legislativa související s mezinárodním právem
 • V. Recenze
 • VI. Hlídka časopisů

Ročenka vyjde jak v tištěné (papírové), tak v internetové podobě. Za tímto účelem byly vedením Společnosti zaregistrovány webové domény. Ještě před fyzickým vydáním Ročenky by se na těchto stránkách mohly objevit základní informace o Ročence, např. její struktura nebo názvy hlavních příspěvků. Stránky Ročenky budou provázány odkazy s již fungujícími stránkami Společnosti. Některé příspěvky již byly odevzdány, další jsou přislíbené (rozpracované).

Obsah prvního čísla ještě není uzavřen. Termín pro odevzdání příspěvků je 6. dubna 2010 (úterý).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině). Redakční rada zajistí recenzní řízení pro články nabídnuté do CYIL.

 

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

předseda ČSMP-CSIL

>>
<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo