Pozvánka na přednášku "New corporate due diligence obligations in Germany and EU to prevent human rights violations" (17.01.2024 od 17:00, Praha)

05.01.2024 15:49

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s katedrou mezinárod. práva PFUK si Vás dovolují pozvat na přednášku 

"New corporate due diligence obligations in Germany and EU to prevent human rights violations"

Prof. Dr. Markus Krajewski

Chair in Public Law and Public International Law, University of Erlangen-Nürnberg

Následnou diskuzi moderuje

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 

Setkání se koná ve středu 17. 1. 2024 od 17:00 hod. na Právnické fakultě UK, míst. č. 117, I. patro.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                              Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
               předseda ČSMP                                     předseda České odbočky ILA

 

Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA
vedoucí katedry MP

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo