Pozvánka na přednášku "Dohoda BBNJ: nelehký kompromis pro zachování biodiverzity mezinárodních mořských prostorů"

20.02.2024 15:43

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s katedrou mezinárod. práva PFUK si Vás dovolují pozvat na přednášku 

"Dohoda BBNJ: nelehký kompromis pro zachování biodiverzity mezinárodních mořských prostorů" 
  

JUDr. Karolína Žákovská, PhD.

Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 

Následnou diskuzi moderuje

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 

Setkání se koná ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 17:00 hod. na Právnické fakultě UK, míst. č. 38, přízemí.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                              Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                                    předseda České odbočky ILA

Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA
vedoucí katedry MP

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo