Akce

Program 10. Česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia (Zámek Liblice - 13. a 14. 10. 2017)

03.10.2017 08:25

PÁTEK 13. 10. 2017

12:00 – 13:00 Příjezd, ubytování a oběd

13:00 – 13:30 Zahájení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)


13:30 – 14:45 I. blok: Teoretické otázky postavení jednotlivce

 • Mezinárodněprávní subjektivita jednotlivců a jejich postavení před mezinárodními soudy (dr. J. Mrázek)
 • Vývoj a proměny postavení jednotlivce v mezinárodním právu (dr. M. Beránek)
 • Současné mezinárodní právo jako „nové ius gentium“ (dr. P. Bureš)
 • Jednotlivci ako porušitelia kogentních noriem (dr. M. Sýkorová)

14:45 – 16:00 II. blok: Občanství z pohledu
mezinárodního práva

 • Otázka státní příslušnosti z hlediska současného mezinárodního práva (doc. J. Ondřej)
 • Aktuálne výzvy úpravy nadobúdania a stráty občianstva z pohladu medzinárodného práva (dr. S. Ondrašiková)
 • Státní příslušnost právnických osob a postavení společníků/akcionářů v mezinárodním právu (dr. T. Fecák)
 • Postavení právnických osob jako sdružení jednotlivců v mezinárodním právu – vybrané aspekty jejich právní odpovědnosti (dr. S. Brožová)

16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

16:30 – 17:45 III. blok: Ochrana různých kategorií osob

 • Vývoj a proměny poskytování ochrany jednotlivci v mezinárodním právu (dr. V. Honusková)
 • Postavenie nadnárodných korporácií jako subjektov medzinárodného práva (dr. M. Nosková)
 • Případ Charlieho Garda – euthanasie, nejlepší zájem dítěte a rodičovská práva (dr. P. Caban)

17:45 – 18:30 IV. blok: Mezinárodní trestní právo

 • Obchodování s lidmi: současný vývoj, výzvy a limity mezinárodněprávní úpravy včetně zhodnocení dopadů pro ČR (dr. K. Uhlířová)
 • Oběti před smíšenými a zinternacionalizovanými tribunály (Mgr. T. Tupá)

19:00 – 20:15 Večeře


20:30 – 21:00  Koncert  (Natali Santini - soprán, Ludmila Santini - klavír)

 
21:00 Společenský program

 

SOBOTA 14. 10. 2017

 

8:00 – 9:00 Snídaně

9:00 – 10:30 V. blok: Lidská práva v mezinárodním a srovnávacím pohledu

 • Lidskoprávní smluvní orgány na univerzální úrovni: plánovaná revize 2020 (dr. J. Lhotský)
 • Medzinárodné a EÚ právo ludských práv v systéme vnútroštátného práva (dr. K. Walczuk)
 • Rights vs obligations of the persons detained in custody in Poland (dr. hab. J. Nikołajew)
 • Main interpretative problems concerning the conventional and constitutional guarantee of freedom of conscience and religion (dr. hab. P. Sobczyk)
 • Trest smrti v Japonsku z pohladumedzinárodnoprávnej ochrany ludských práv a slobôd (Mgr. V. Marková)

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu (a vyklizení pokojů)

10:50 – 11:40 VI. Diplomatická a konzulární ochrana

 • Diplomatická ochrana: překonaný nebo perspektivní institut mezinárodního práva (dr. P. Válek)
 • Diplomatická a konzulárna ochrana – tenká čiara (dr. M. Špaček)
 • Postavenie honorárneho konzulárneho úradníka v medzinárodnom práve (dr. M. Kereš)

11:40 – 13:00 VII. Mezinárodní investiční právo a arbitráž

 • Investment Arbitration, Diplomatic Protection, or Marry One of Each? (doc. K. Chovancová)
 • Metodologické otázky ochrany veřejného zájmu v mezinárodní investiční arbitráži (dr. Z. Nový)
 • Povinnosti jednotlivců v mezinárodním právu: poslední vývoj v oblasti mezinárodních smluv o ochraně investic (dr. K. van der Ploeg)
 • Postavení občanské společnosti v mezinárodních investičních sporech (dr. M. Feigerlová)
 • Oprávnený zo záväzkov spadajúcich pod zastrešujúcu klauzulu (dr. I. Cisár)
 • Mezinárodněprávní postavení zahraničních investorů v situaci ozbrojeného konfliktu (Mgr. P. Stejskal)

13:00 – 13:10 Závěry a ukončení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)
 

13:15 – 14:15 Oběd a odjezd

 

Liblice2017_program2.pdf (125,3 kB)

 

>>

Záznamy: 5 - 5 ze 78

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

News

Call for papers for Volume 9 of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (published by the Czech Society of International Law):100 Years since the End of the WWI and the Creation of Czechoslovakia

13.03.2018 07:15

The Czech Yearbook of Public & Private International Law invites contributions to its Special Issue reflecting upon the 100th anniversary of the end of the WWI and the creation of Czechoslovakia in 1918.

2018 is the year of several important anniversaries. We have selected the centennial, because the year 1918 brought about not only the creation of Czechoslovakia but also many changes in international law.

It is even sometimes claimed that this year marked the birth of modern international law. The Special Issue intends to reflect upon the international legal aspects of the events which occurred in 1918 and to consider the legacy that these events have, or have not, left in international law.

Authors both from the Czech Republic and from other countries are invited to submit their abstracts by 20 April 2018 and /full contributions by 1st June 2018. 

The recommended length of articles is 10 to 18 pages (Times New Roman font, line-spacing 1.5). The articles should contain a short abstract in English, for the Czech speaking authors, also a short abstract in Czech (max. 10 lines for each of them). The recommended style is OSCOLA. Authors are also encouraged to follow the style of the previous issues of the journal.

The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been included in the Czech index of scholarly peer-reviewed journals (RVVI). In 2015, it has been accepted for in the SCOPUS database.

The Yearbook appears both in printed (paper) and on-line version.

According to models of other major foreign yearbooks, the CYIL access focuses on  articles and comments on Public International Law, without precluding the possibility to submit contributions dealing with Private International Law and European Law.

I addition to the articles related to the topic of the Special Issue, authors are also invited to submit contributions falling under one of the following rubrics of the CYIL:The CYIL took inspiration in similar foreign publications.

Therefore the CYIL has adopted the following structure:

 • I. Studies
 • II. Short articles, comments and discussion
 • III. Case-law
 • IV. Czech practice relating to international law
 • V. Review of books
 • VI. Bibliography (Survey of journals)

The information on these different rubrics are available on the website of the CYIL (www.cyil.eu). This structure is without prejudice to one or more thematic sections (Symposium), including articles on a subject selected by the Editors.

Any contribution that exceeds significantly the recommended length (without permission of Editors), or does not meet the minimum language and formal requirements may be return to the author for modification before re-submission. Authors are required to ensure that their contributions have the sufficient quality of English and/or were proofread. 
Authors whose contributions are accepted will have the right and obligation to carry on the authors´ proofs.

By submission of his/her contribution an author gives the consent to publication in printed and on-line version of the journal. The author is entitled to receive a printed copy of the Yearbook and an offprint of his/her article in the PDF form.  


The CYIL, vol. 9 will be published in October 2018.

Prof. Pavel Šturma
President of the CSIL

Editor-in-Chief
 

>>

Call for Papers for German Yearbook of International Law (GYIL)

12.03.2018 22:09

The German Yearbook  of International  Law  is Germany’s  oldest  yearbook  in  the  field  of  public international  law.  The  GYIL  is  published  annually  by  the  Walther  Schücking  Institute  for International  Law  at  the  University  of  Kiel  and  contains  contributions  on topics  addressing all aspects of public international law. We aim  to provide a platform  for  scholars of international law – both inside and outside Germany –to publish new research advancing public international legal discourse as well as analysis of current issues.

The Yearbook features a ‘Forum’ section for which  prominent  scholars  are  invited  to  enter  into  discussion  on  newly  developing  topics in international law and a ‘Focus’ section  for which a group of experts are invited to write articles examining  in‐depth  various  aspects  of  a  topic  chosen  in  advance  by  the editors.  The GYIL  also publishes English‐language summaries of exceptional German doctoral and post-doctoral theses in the fields of public international law and European law.

The  General  Articles  section  of  the  GYIL  is  open  to  submissions  from  the  entire  academic community  and  is  independently  peer‐reviewed  by  a  board  of  renowned  experts.  All  work submitted will be  scrutinised based on its intellectual quality and its advancement of academic discourse.  The  Editors  welcome  submissions  for  volume  61  (2018)  of  the  GYIL,  inviting interested  parties  to  submit  contributions  for  consideration  for  inclusion  in  the  forthcoming edition.

The  paper  should  be  10,000 ‐ 12,500 words  inclusive  of  footnotes  and  conform  with  the  house style  of  the  GYIL  (which  is  available  on  our  website). 

Submissions,  including  a  brief  abstract, statement  of  affiliation,  and  confirmation  of  exclusive  submission,  should  be  sent  by 1 September 2018 to the Assistant Editors of the GYIL via e‐mail: yearbook@wsi.uni‐kiel.de.

More information can be found at our website:  https://www.gyil.org/  or via the website of the Walther Schücking Institute for International Law: https://www.wsi.uni‐kiel.de/.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo