Akce

Pozvánka na setkání s diskusí „Deference, Disconnection, Combination: The relationship between EU legislation and international conventions in the field of private international law“ (23.05.2018 od 17:00, Praha)

27.04.2018 18:37

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí téma:

„Deference, Disconnection, Combination: The relationship between EU legislation and international conventions in the field of private international law“

Přednáší:                                Dr. Pietro Franzina           
                                                Associate Professor of International Law 
                                                Università degli Studi di Ferrara

Přednášku moderuje:                   Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.                                                                                              

Přednáška se koná ve středu 23. května 2018 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí. 


Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva

>>

Pozvánka na valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo

15.02.2018 22:48

Výbor České společnosti pro mezinárodní právo, z.s., v souladu s článkem 13 Stanov ČSMP z 25.3.2015, svolává valné shromáždění ČSMP, které se bude konat dne 5. 3. 2018 od 16:15 na Právnické fakultě UK, Praha 1, nám. Curieových 7, míst. č. 38.

V případě, že v době zahájení valného shromáždění nebude přítomna většina členů, uskuteční se přednáška na téma „Výsledky práce Komise OSN pro mezinárodní právo v r. 2017", kterou prosloví prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Poté proběhne náhradní shromáždění se stejným programem.

Návrh programu:

1. Úvod (zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu, volba orgánů členské schůze)
2. Zpráva výboru o činnosti Společnosti
3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření a schválení výsledku hospodaření
4. Volba členů výboru a kontrolní komise
5. Návrhy na zřízení pracovních skupin (čl. 23 stanov)
6. Výše členských příspěvků
7. Různé
8. Závěr

V Praze dne 13. 2. 2018

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda ČSMP

>>

Záznamy: 3 - 4 ze 80

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy

09.07.2018 07:17
 Dear friends of the International Nuremberg Principles Academy, We are pleased to announce that we invite submissions for an edited volume in light of the 20th anniversary of the Rome Statute on “The Past, Present and Future of the International Criminal Court”. The purpose of the book is to...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo