Novinky

Výroční dopis členkám a členům ČSMP

05.03.2024 15:17

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

s příchodem jara se na Vás obracíme již tradičně výročním dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. V loňském roce jsme pokračovali v obvyklých přednáškových a konferenčních aktivitách.

Nejvýznamnější akcí ČSMP v roce 2023 bylo byla účast na 15. česko-slovenské mezinárodněprávním sympoziu, zorganizovaném Slovenskou společností pro MP na téma „Aktuální výzvy mezinárodního práva a mezinárodní bezpečnosti“. Tato mezinárodní konference se konala ve dnech 6.-8. října 2023 v Hotelu Granit Tatranské Zruby, zařízení Ministerstva obrany SR. 

Bohatý odborný i společenský program splnil očekávání účastníků. Jako obvykle, hostitelská společnost vydala písemné příspěvky v kolektivní publikaci, která vyšla na konci roku 2023. Společnosti se podařilo splnit i některé další významné cíle.

V září 2023 vydala kolektivní monografii Dopady ozbrojeného konfliktu na Ukrajině z pohledu různých oblastí mezinárodního práva. V prosinci pak vyšlo již 14. číslo Czech Yearbook of Public and Private International Law (2023). Ročenka, jako jedna z mála podobných publikací, vychází navzdory všem problémům pravidelně na podzim nebo koncem daného roku, přičemž udržuje stabilní rozsah a kvalitu příspěvků. 

Obě tyto publikace jsou pro platící členy ČSMP k dispozici zdarma.

Zároveň vyhlašujeme Call for papers s termínem do 31. 5. 2024 pro další číslo CYIL (15, 2024).

Na letošní jaro ČSMP připravila řadu odpoledních přednášek s diskusí na aktuální témata, přičemž využívá také návštěv zahraničních hostů. Tak již 17. 1. 2024 proběhla online přednáška na téma „New corporate due diligence obligations in Germany and EU to prevent human rights violations” (prof. Dr. Markus Krajewski), dne 29. 2. 2024 se konala v hybridní formě přednáška na téma „Dohoda BBNJ: nelehký kompromis pro zachování biodiverzity mezinárodních mořských prostorů“ (JUDr. Karolína Žákovská, PhD.). V průběhu dubna a května se budou konat další přednášky, pozvánky budou rozeslané a zveřejněné.

V letošním roce bude ČSMP organizovat Česko-slovenské sympozium mezinárodního práva, které proběhne v Lednici (hotel Galant) ve dnech 27. 9. -29. 9. 2024. Bližší informace o tématu a výzva podávání přihlášek a příspěvků budou zveřejněny jako obvykle na stránkách Společnosti. 

Výbor ČSMP ve spolupráci s vedením České odbočky International Law Association také podnikl kroky k naplnění usnesení valného shromáždění Společnosti, kterým byla ustavena pracovní skupina ILA. To umožní nejen hladké placení příspěvků do ILA HQ v Londýně, ale také rozšíření počtu členů odbočky ILA z řad aktivních členů ČSMP, kteří jsou ochotní a schopní se zapojit do činnosti ILA.

V nejbližší době bude předán aktualizovaný seznam členů, v několika případech bude podána nominace našich členů do nově zřizovaných mezinárodních výborů a pracovních skupin ILA. Bohatou publikační a přednáškou činnost České společnosti pro mezinárodní právo se daří realizovat díky členským příspěvkům, darům členů nad rámec příspěvků a dotacím Rady vědeckých společností, o které pravidelně a úspěšně žádáme.

I když členské příspěvky představují jen menší část ve financování aktivit Společnosti, jsou velmi důležité, protože při využívání dotací na činnost musí Společnost nejméně 30 % nákladů uhradit z vlastních zdrojů. Výše členského příspěvku je dosud i přes inflaci jen 500,- Kč (snížený příspěvek studentů je 250,- Kč). Příspěvky prosím zasílejte na bankovní účet ČSMP u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1937706349/0800.

Jako alternativu k bankovnímu převodu a k usnadnění placení příspěvků nově dáváme možnost zaplatit příspěvek s pomocí QR kódu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Vaše příspěvky a dary předem děkujeme. V případě, že si nejste jist/jista, zda máte uhrazené příspěvky za uplynulé roky, neváhejte se s dotazem obrátit na hospodářku Společnosti JUDr. Ing. Zuzanu Trávníčkovou (zuzana.travnickova@vse.cz). 

V souladu s Občanským zákoníkem a stanovami ČSMP představuje tento dopis také výzvu k doplacení příspěvků za minulé období ve lhůtě do 31. 5. 2024. V případě neuhrazení příspěvků členství ve Společnosti zanikne.

S pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda ČSMP
 

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
místopředsedkyně ČSMP

JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.
hospodářka ČSMP

>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

Pozvánka na přednášku "Dohoda BBNJ: nelehký kompromis pro zachování biodiverzity mezinárodních mořských prostorů"

20.02.2024 15:43
Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s katedrou mezinárod. práva PFUK si Vás dovolují pozvat na přednášku  "Dohoda BBNJ: nelehký kompromis pro zachování biodiverzity mezinárodních mořských...
>>

Záznamy: 1 - 1 ze 112

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 14 (rok 2023) - online 

News

Call for papers for Volume 14 (2023) of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL)

11.04.2023 16:33
The Czech Yearbook of Public & Private International Law invites contributions to its volume 14 (2023). In 2023, the Yearbook should focus on the role of international and national institutions for international law, in addition to the usual rubrics. This year we commemorate not only the 150th...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zprávy z akcí

Zpráva o průběhu 14. česko-slovenského mezinárodněprávního symposia

08.11.2022 15:16
Letošní rok se konalo 14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium, které se věnovalo zejména dopadům ozbrojeného konfliktu na Ukrajině z pohledu různých oblastí mezinárodního práva. Česká společnost pro mezinárodní právo ho již tradičně pořádala v Zámeckém hotelu AV ČR v Třešti ve dnech...
>>

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo