Česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium - hotel Galant v Lednici (27. až 29. 9. 2024)

30.06.2024 13:00
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Je mi ctí Vás pozvat na další ročník Česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia, které se bude tentokrát konat na jižní Moravě, v krásném prostředí hotelu Galant v Lednici ve dnech 27. - 29.9.2024.

Samotný zámek jsme si nemohli pronajmout, ale nachází se skoro naproti hotelu a jistě bude možnost ho navštívit. 
 
Tématem letošní konference je "Mezinárodní soudnictví: nové úkoly a výzvy".

Smyslem je zamyslet se především and obsahovými otázkami rozhodování Mezinárodního soudního dvora (rozsudky i posudky) a dalších mezinárodních soudů. Problematice výběru a voleb soudců již byla věnována jiná publikace vydaná ČSMP. Tímto současně posílám výzvu k podávání přihlášek a témat příspěvků. Jako obvykle, ČSMP na základě odevzdaných příspěvků plánuje vydat recenzovanou kolektivní monografii, kterou dostanou v rámci konferenčního poplatku všichni účastníci.   
 
S ohledem na to a na zvýšené náklady všech služeb spojených s konferencí (ubytování, stravování atd.) musíme letos stanovit o něco vyšší účastnický poplatek, a to 3250 Kč nebo 130 EUR. Zároveň chceme být fair ve vztahu k těm účastníkům, kteří se z nějakých důvodů nemohu účastnit celé konference, ale zaregistrují se jen na 1 noc. Pro ty je určeno zlevněné zápisné ve výši jen 2250 Kč nebo 90 EUR
 
Příspěvek lze zaplatit převodem na účet ČSMP nebo v hotovosti na místě. 
 
Vzhledem k nutnosti předem nahlásit počet ubytovaných osob na jednotlivé noci a požadavky na stravování, prosíme o promyšlené a správné vyplnění registračního formuláře. Termín přihlašování je nastaven do 28.8.2024. 
Zde je odkaz na registrační  formulář:  https://bit.ly/CSMP2024
 
Těšíme se na toho setkání s hojnou účastí a bohatou diskusí.
 
S pozdravem,
 
Pavel Šturma
Předseda ČSMP
Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo