Akce

Program 10. Česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia (Zámek Liblice - 13. a 14. 10. 2017)

03.10.2017 08:25

PÁTEK 13. 10. 2017

12:00 – 13:00 Příjezd, ubytování a oběd

13:00 – 13:30 Zahájení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)


13:30 – 14:45 I. blok: Teoretické otázky postavení jednotlivce

 • Mezinárodněprávní subjektivita jednotlivců a jejich postavení před mezinárodními soudy (dr. J. Mrázek)
 • Vývoj a proměny postavení jednotlivce v mezinárodním právu (dr. M. Beránek)
 • Současné mezinárodní právo jako „nové ius gentium“ (dr. P. Bureš)
 • Jednotlivci ako porušitelia kogentních noriem (dr. M. Sýkorová)

14:45 – 16:00 II. blok: Občanství z pohledu
mezinárodního práva

 • Otázka státní příslušnosti z hlediska současného mezinárodního práva (doc. J. Ondřej)
 • Aktuálne výzvy úpravy nadobúdania a stráty občianstva z pohladu medzinárodného práva (dr. S. Ondrašiková)
 • Státní příslušnost právnických osob a postavení společníků/akcionářů v mezinárodním právu (dr. T. Fecák)
 • Postavení právnických osob jako sdružení jednotlivců v mezinárodním právu – vybrané aspekty jejich právní odpovědnosti (dr. S. Brožová)

16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

16:30 – 17:45 III. blok: Ochrana různých kategorií osob

 • Vývoj a proměny poskytování ochrany jednotlivci v mezinárodním právu (dr. V. Honusková)
 • Postavenie nadnárodných korporácií jako subjektov medzinárodného práva (dr. M. Nosková)
 • Případ Charlieho Garda – euthanasie, nejlepší zájem dítěte a rodičovská práva (dr. P. Caban)

17:45 – 18:30 IV. blok: Mezinárodní trestní právo

 • Obchodování s lidmi: současný vývoj, výzvy a limity mezinárodněprávní úpravy včetně zhodnocení dopadů pro ČR (dr. K. Uhlířová)
 • Oběti před smíšenými a zinternacionalizovanými tribunály (Mgr. T. Tupá)

19:00 – 20:15 Večeře


20:30 – 21:00  Koncert  (Natali Santini - soprán, Ludmila Santini - klavír)

 
21:00 Společenský program

 

SOBOTA 14. 10. 2017

 

8:00 – 9:00 Snídaně

9:00 – 10:30 V. blok: Lidská práva v mezinárodním a srovnávacím pohledu

 • Lidskoprávní smluvní orgány na univerzální úrovni: plánovaná revize 2020 (dr. J. Lhotský)
 • Medzinárodné a EÚ právo ludských práv v systéme vnútroštátného práva (dr. K. Walczuk)
 • Rights vs obligations of the persons detained in custody in Poland (dr. hab. J. Nikołajew)
 • Main interpretative problems concerning the conventional and constitutional guarantee of freedom of conscience and religion (dr. hab. P. Sobczyk)
 • Trest smrti v Japonsku z pohladumedzinárodnoprávnej ochrany ludských práv a slobôd (Mgr. V. Marková)

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu (a vyklizení pokojů)

10:50 – 11:40 VI. Diplomatická a konzulární ochrana

 • Diplomatická ochrana: překonaný nebo perspektivní institut mezinárodního práva (dr. P. Válek)
 • Diplomatická a konzulárna ochrana – tenká čiara (dr. M. Špaček)
 • Postavenie honorárneho konzulárneho úradníka v medzinárodnom práve (dr. M. Kereš)

11:40 – 13:00 VII. Mezinárodní investiční právo a arbitráž

 • Investment Arbitration, Diplomatic Protection, or Marry One of Each? (doc. K. Chovancová)
 • Metodologické otázky ochrany veřejného zájmu v mezinárodní investiční arbitráži (dr. Z. Nový)
 • Povinnosti jednotlivců v mezinárodním právu: poslední vývoj v oblasti mezinárodních smluv o ochraně investic (dr. K. van der Ploeg)
 • Postavení občanské společnosti v mezinárodních investičních sporech (dr. M. Feigerlová)
 • Oprávnený zo záväzkov spadajúcich pod zastrešujúcu klauzulu (dr. I. Cisár)
 • Mezinárodněprávní postavení zahraničních investorů v situaci ozbrojeného konfliktu (Mgr. P. Stejskal)

13:00 – 13:10 Závěry a ukončení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)
 

13:15 – 14:15 Oběd a odjezd

 

Liblice2017_program2.pdf (125,3 kB)

 

>>

Pozvánka na koncert v rámci 10. Česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia (Zámek Liblice)

03.10.2017 08:20

>>

Záznamy: 7 - 8 ze 80

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

News

Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy

09.07.2018 07:17
 Dear friends of the International Nuremberg Principles Academy, We are pleased to announce that we invite submissions for an edited volume in light of the 20th anniversary of the Rome Statute on “The Past, Present and Future of the International Criminal Court”. The purpose of the book is to...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo