Akce

Pozvánka na XI. Slovensko-české mezinárodně-právní symposium

11.09.2018 15:40

Slovenská společnost pro mezinárodní právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XI. Slovensko-české mezinárodněprávní sympozium s názvem "1918-2018: medzinárodné právo v dejinách Československa", které se koná 12. – 14. října 2018 v Lázních Nimnica.

Jedenáctý ročník Slovensko-českého mezinárodně právního sympozia je opět zorganizovaný ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořen též Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky je zájmem ohlédnout se zpět dějinami a připomenout si významné historické milníky, které formovali státnost a definovali politiku Československa z pohledu mezinárodního práva. Rovněž je cílem pozastavit se nad příspěvkem Československa, jeho vědy a praxe k rozvoji mezinárodního práva.

Letošní sympózium rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečný prostor pro pestré tématické rozvržení programu.

S dějinami Československa  jsou přirozeně spojené víceré oblasti mezinárodního práva, jako například problematika vzniku států, zániku států nebo různé aspekty sukcese států. Turbulentní dějiny společného státu vytvářejí příležitost k zamyšlení se, na pozadí historických událostí, i nad některými aktuálními otázkami, jakými jsou agrese, zodpovědnost států, právní aspekty mezinárodní bezpečnosti nebo zločiny podle mezinárodního práva. Důležitým elementem bude i zhodnocení příspěvku českých a slovenských internacionalistů k rozvoji medzinárodného práva.

V rámci této akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkám a problémům praxe mezinárodního práva.

Ze setkání a jednotlivých příspěvků se vydá recenzovaná publikace.

Účastnický poplatek je 70,- eur. 

V rámci poplatku je zajištěno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnický poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Registrace na sympozium na: https://goo.gl/forms/kKLxKNLVKfJ4Lrli2  pokud možno do 25. 9. 2018.

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info také na: https://www.ssmp-ssil.org

 

Předběžný program:

 

Pátek 12. října 2018

 • 12.00 h                Příchod účastníků, ubytování
 • 13.00 h                Oběd a slavnostní zahájení
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok I
 • 17.15 h – 19.00 h  Blok II
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Sobota 13. října 2018

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok III
 • 11.00 h – 12.30 h   Blok IV
 • 13.00 h                 Oběd
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok V

  17.15 h – 19.00 h  Blok VI
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Neděle 14. října 2018
 

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok VII

  11.00 h – 12.30 h   Blok VIII
 • 13.00 h                 Oběd a ukončení sympózia
>>

Záznamy: 7 - 7 ze 85

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo