Akce

Pozvánka na XI. Slovensko-české mezinárodně-právní symposium

11.09.2018 15:40

Slovenská společnost pro mezinárodní právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XI. Slovensko-české mezinárodněprávní sympozium s názvem "1918-2018: medzinárodné právo v dejinách Československa", které se koná 12. – 14. října 2018 v Lázních Nimnica.

Jedenáctý ročník Slovensko-českého mezinárodně právního sympozia je opět zorganizovaný ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořen též Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky je zájmem ohlédnout se zpět dějinami a připomenout si významné historické milníky, které formovali státnost a definovali politiku Československa z pohledu mezinárodního práva. Rovněž je cílem pozastavit se nad příspěvkem Československa, jeho vědy a praxe k rozvoji mezinárodního práva.

Letošní sympózium rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečný prostor pro pestré tématické rozvržení programu.

S dějinami Československa  jsou přirozeně spojené víceré oblasti mezinárodního práva, jako například problematika vzniku států, zániku států nebo různé aspekty sukcese států. Turbulentní dějiny společného státu vytvářejí příležitost k zamyšlení se, na pozadí historických událostí, i nad některými aktuálními otázkami, jakými jsou agrese, zodpovědnost států, právní aspekty mezinárodní bezpečnosti nebo zločiny podle mezinárodního práva. Důležitým elementem bude i zhodnocení příspěvku českých a slovenských internacionalistů k rozvoji medzinárodného práva.

V rámci této akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkám a problémům praxe mezinárodního práva.

Ze setkání a jednotlivých příspěvků se vydá recenzovaná publikace.

Účastnický poplatek je 70,- eur. 

V rámci poplatku je zajištěno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnický poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Registrace na sympozium na: https://goo.gl/forms/kKLxKNLVKfJ4Lrli2  pokud možno do 25. 9. 2018.

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info také na: https://www.ssmp-ssil.org

 

Předběžný program:

 

Pátek 12. října 2018

 • 12.00 h                Příchod účastníků, ubytování
 • 13.00 h                Oběd a slavnostní zahájení
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok I
 • 17.15 h – 19.00 h  Blok II
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Sobota 13. října 2018

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok III
 • 11.00 h – 12.30 h   Blok IV
 • 13.00 h                 Oběd
 • 15.00 h – 17.00 h  Blok V

  17.15 h – 19.00 h  Blok VI
 • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Neděle 14. října 2018
 

 • 8.00 h                   Snídaně 
 • 9.00 h – 10.45 h     Blok VII

  11.00 h – 12.30 h   Blok VIII
 • 13.00 h                 Oběd a ukončení sympózia
>>

Záznamy: 6 - 6 ze 84

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Call for papers for Volume 10 (2019) of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL)

13.03.2019 15:19

The Czech Yearbook of Public & Private International Law invites contributions to its Special Issue reflecting the Tenth anniversary of our journal.

2019 is the year of several important anniversaries. We have selected the 50 years of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) as the profile topic for this volume. However, the Special Issue may also  reflect upon the international legal aspects of the events which occurred in 1919, namely the Paris Peace Conference, and to consider the legacy that these events have, or have not, left in international law. 

Authors both from the Czech Republic and from other countries are invited to submit their abstracts by 15 April 2019 and full contributions by 30 May 2018.  

The recommended length of articles is 10 to 15 pages (Times New Roman font, line-spacing 1.5). The articles should contain a short abstract in English, for the Czech speaking authors, also a short abstract in Czech (max. 10 lines for each of them).  Authors are encouraged to follow the style of the previous issues of the journal.

The Czech Yearbook of Public & Private International Law is a peer-reviewed English-language journal published by the Czech Society of International Law, acting in cooperation with the Czech Branch of the International Law Association.

The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been included in the Czech index of scholarly peer-reviewed journals (RVVI). In 2015, it was included in the SCOPUS database. The Yearbook appears both online and in the printed version.

The CYIL accepts articles and comments on Public International Law, Private International Law and European Law.

I addition to the articles related to the topic of the Special Issue, authors are also invited to submit contributions falling under one of the following rubrics of the CYIL:

 • I. Studies
 • II. Short articles, comments and discussion
 • III. Case-law
 • IV. Czech practice relating to international law
 • V. Review of books

The information on these different rubrics are available on the website of the CYIL (www.cyil.eu).

The deadline for all the submissions is 30 May 2019. 

The CYIL is a peer-reviewed journal. The submitted manuscripts can be accepted, rejected, or sent for revision. Authors are required to ensure that their contributions have the sufficient quality of English and/or were proofread. 


By submission of his/her contribution an author gives the consent to publication in printed and on-line version of the journal. The author is entitled to receive a printed copy of the Yearbook and an offprint of his/her article in the PDF form.  

The CYIL, vol. 10 will be published in October 2019.

Prof. Pavel Šturma
President of the CSIL
Editor-in-Chief

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo