Novinky

Call for Papers - Výzva k zasílání kapitol do připravované odborné monografie o mezinárodních soudech a soudcích mezinárodních soudů

24.08.2021 14:25

V roce 2021 si připomínáme nejen 100 let od vstupu v platnost Statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, ale také od prvních voleb soudců tohoto soudu. Právě specifickému povolání soudkyně a soudce mezinárodního soudu a jejímu stoletému vývoji bude věnována připravovaná kolektivní odborná monografie ČSMP.

Vítány jsou zejména příspěvky, které budou reflektovat pestrost a mnohost historických i dnešních mezinárodních judiciálních orgánů a ve světle mezinárodního práva mapovat a analyzovat postavení jejich soudkyň a soudců. Připravovaná publikace si klade za cíl nabídnout čtenářům vhled do problematiky výběru kandidátů na soudce a násůedných voleb, nezávislosti soudců, jejich profesního postavení, otevírání otázek genderové vyváženosti, principu spravedlivé regionální reprezentace, i role jednotlivého soudce při formování rozhodnutí mezinárodního soudu. Připomenout by také mohla i některé z těch soudců, kteří se svými právními názory výrazně zapsali do učebnic mezinárodního práva a ovlivnili i jeho praktickou aplikaci.

Rozsah kapitoly je 15 – 25 stran textu.

Abstrakty připravovaných příspěvků zasílejte prosím do 14. 9. 2021 na adresu zuzana.travnickova@vse.cz.

Termín pro odevzdání příspěvků je 31. 10. 2021.

Formální náležitosti a způsob odkazování na zdroje budou upřesněny.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

Důležité: Změna termínu 13. česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia

30.09.2020 13:58

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v Čechách i na Slovensku je termín konání sympozia ve Smolenicích posunutý na začátek roku 2021. 
 

Vážení členovia SSMP a priaznivci medzinárodného práva, milí kolegovia,

bohužiaľ radikálne sa zhoršujúca epidemiologická situácia, zaradenie Českej republiky do tzv. červených krajín a v neposlednom rade plošný zákaz hromadných podujatí na Slovensku nám neumožňuje uskutočniť XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium v plánovanom termíne, tento víkend 2.-4. októbra 2020. Musíme preto jeho konanie v tomto termíne ZRUŠIŤ. 

Je naozaj veľká škoda, že sa nemôžeme stretnúť s kolegami a priateľmi osobne. Uvedené podujatie sa, dúfajme, neruší definitívne, ale len presúva. Veríme, že začiatkom budúceho roka budú vytvorené priaznivé podmienky na usporiadanie nášho plánovaného sympózia. Dovtedy budeme môcť vedecky a akademicky pracovať aspoň "na diaľku" a vydať plánovaný zborník príspevkov tentokrát v predstihu, ešte pred konaním samotného sympózia. Moji kolegovia zašlú výzvu na príspevky obratom.  
 
Úprimne Vám v mene SSMP a aj vo svojom vlastnom mene ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie. 
 
S pozdravom
 
Prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predseda 
 

 

Slovenská spoločnosť
pre medzinárodné právo pri SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava

 
 
 
>>

Záznamy: 6 - 6 ze 99

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo