Novinky

Připravujeme první číslo České ročenky mezinárodního práva

17.02.2010 11:46

ČSMP-CSIL bude vydavatelem nového odborného periodika zaměřeného na mezinárodní právo. Po 40 letech od zániku Časopisu pro mezinárodní právo a po necelých 20 letech od ukončení vydávání Studií z mezinárodního práva se česká i zahraniční odborná veřejnost konečně dočká České ročenky mezinárodního práva, která bude vycházet v anglickém jazyce.

Výbor Společnosti, který se ustavil v prozatímní redakční radu, v současné době pracuje na přípravě prvního čísla Ročenky (2010) – pod názvem Czech Yearbook of International Law – podle původního návrhu z května 2009, který byl přílohou jarního dopisu členům.

V prozatímní Vědecké radě (Advisory Board) Ročenky již přijaly účast některé významné zahraniční i české osobnosti v oboru mezinárodního práva:

 • Prof. Laurence Boisson de Chazournes (Ženeva),
 • Prof. Wladyslaw Czaplinski (Varšava),
 • Prof. Čestmír Čepelka (Praha),
 • Prof. Rainer Hofmann (Frankfurt/Main),
 • Prof. Paul Tavernier (Paříž),
 • Dr. Peter Tomka (ICJ, Haag).

Ročenka (CYIL) bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo). Inspirací pro CYIL se staly některé zahraniční ročenky mezinárodního práva. Proto by i Česká ročenka mezinárodního práva měla mít tuto strukturu:

 • I. Studie
 • II. Kratší články, informace a diskuse
 • III. Judikatura
 • IV. Česká praxe mezinárodního práva
 • a) Diplomatická a parlamentní praxe
 • b) Smluvní praxe ČR
 • c) Legislativa související s mezinárodním právem
 • V. Recenze
 • VI. Hlídka časopisů

Ročenka vyjde jak v tištěné (papírové), tak v internetové podobě. Za tímto účelem byly vedením Společnosti zaregistrovány webové domény. Ještě před fyzickým vydáním Ročenky by se na těchto stránkách mohly objevit základní informace o Ročence, např. její struktura nebo názvy hlavních příspěvků. Stránky Ročenky budou provázány odkazy s již fungujícími stránkami Společnosti. Některé příspěvky již byly odevzdány, další jsou přislíbené (rozpracované).

Obsah prvního čísla ještě není uzavřen. Termín pro odevzdání příspěvků je 6. dubna 2010 (úterý).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině). Redakční rada zajistí recenzní řízení pro články nabídnuté do CYIL.

 

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

předseda ČSMP-CSIL

>>
<< 64 | 65 | 66 | 67 | 68 >>

News

Call for papers for Volume 11 (2020) of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL)

25.03.2020 17:10

The Czech Yearbook of Public & Private International Law invites contributions to its volume 11 (2020).

2020 is the year of several important anniversaries. We have selected the 70 years of the European Convention on Human Rights (1950) in the context of general international law, as the profile topic for this volume. However, the Special Issue may also reflect upon the international legal aspects of the events which occurred in 1920, when the League of Nations and the Permanent Court of International Justice commenced their work, and to consider the legacy that these events have, or have not, left in international law.

Authors both from the Czech Republic and from other countries are invited to submit their abstracts by 20 April 2020 and full contributions by 31 May 2020.  The recommended length of articles is 10 to 15 pages (Times New Roman font, line-spacing 1.5). The articles should contain a short abstract in English, for the Czech speaking authors, also a short abstract in Czech (max. 10 lines for each of them). Authors are encouraged to follow the style of the previous issues of the journal.

The Czech Yearbook of Public & Private International Law is a peer-reviewed English-language journal published by the Czech Society of International Law, acting in cooperation with the Czech Branch of the International Law Association.

The first volume appeared in September 2010. Since 2014, the Czech Yearbook has been included in the Czech index of scholarly peer-reviewed journals (RVVI). In 2015, it was included in the SCOPUS database. The Yearbook appears both online and in the printed version.

The CYIL accepts articles and comments on Public International Law, Private International Law and European Law.

I addition to the articles related to the topic of the volume, authors are also invited to submit contributions falling under one of the following rubrics of the CYIL:

 • I. Studies
 • II. Short articles, comments and discussion
 • III. Case-law
 • IV. Czech practice relating to international law
 • V. Review of books

The information on these different rubrics are available on the website of the CYIL (www.cyil.eu).

The deadline for all the submissions is 31 May 2020

The CYIL is a peer-reviewed journal. The submitted manuscripts can be accepted, rejected, or sent for revision. Authors are required to ensure that their contributions have the sufficient quality of English and/or were proofread. By submission of his/her contribution an author gives the consent to publication in printed and on-line version of the journal. The author is entitled to receive a printed copy of the Yearbook and an offprint of his/her article in the PDF form.  

The CYIL, vol. 11 will be published in October or November 2020.

Prof. Pavel Šturma
President of the CSIL
Editor-in-Chief

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 10 (rok 2019) - online 

Akce

Pozvánka na setkání s diskusí „Prague UNCITRAL model law roundtable 2020 - Implementation of UNCITRAL Model law in the Czech Republic" (Praha, 11. 2. 2020, 16:00 hodin)

01.02.2020 15:51
Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka ILA ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK, a CZIPRA (Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže) si Vás dovolují pozvat na PRAGUE UNCITRAL MODEL LAW ROUNDTABLE 2020 - Implementation of UNCITRAL...
>>

Záznamy: 1 - 1 ze 91

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo