Novinky

Call for papers pro 2. číslo Ročenky (podzimní dopis předsedy Společnosti)

25.11.2010 13:36

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

Když se mě v těchto pošmourných, šedivých dnech někdo zeptá, co je nového, zpravidla odpovím takto: le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Skutečně, jako každý rok, třetí čtvrtek v měsíci listopadu se otevírá a začíná ochutnávat mladé víno z této oblasti. Znalci domácích vín z Moravy a Čech by jistě mohli namítnout, že ještě o týden dříve, a to 11. listopadu se začíná prodávat a pít Svatomartinské víno. Ano, v obou případech jde o radostný okamžik, kdy se ochutnává nové víno z letošní sklizně, svěží, voňavé, ovocné.

Na podzim 2010 ovšem pro členy ČSMP není jedinou radostnou událostí mladé víno (ať už z domácích vinohradů nebo z oblasti Beaujolais), ale také nová publikace, kterou se podařilo v gesci, pod hlavičkou a na náklady Společnosti připravit a vydat.

Dlouho zamýšlená, plánová, pečlivě připravovaná a nakonec v závěru měsíce září 2010 vydaná Česká ročenka mezinárodního práva. Nová ročenka České společnosti pro mezinárodní právo, vydaná plně v anglickém jazyce a zaměřená, jak tomu u zahraničních publikací tohoto typu bývá, především na příspěvky z mezinárodního práva veřejného. Výbor Společnosti a redakční rada Ročenky tak splnily slib, který již dávno veřejně deklarovaly.

Příznivé ohlasy ze strany domácí i zahraniční odborné veřejnosti nás vedou k tomu, abychom již nyní začali pracovat na přípravě druhého čísla Ročenky. Podle našeho názoru u vědeckých publikací vydávaných vědeckou společností při Akademii věd ČR vždy šlo a i nadále musí jít nikoliv o formu (název), ale především o kvalitní obsah. Vždyť také v akademické oblasti platí: podle ovoce poznáte je…

Abychom však příští podzim mohli sklízet kvalitní hrozny, je třeba již teď začít pracovat. Proto vyhlašujeme výzvu k podávání příspěvků pro Ročenku 2011.

Ročenka ČSMP bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena i nadále zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo).

Termín pro odevzdání příspěvků je určen na 31. března 2011 (čtvrtek).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině), doporučený styl OSCOLA, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Redakční rada zajistí jazykovou korekturu a recenzní řízení pro články nabídnuté do Ročenky.

Přijímáme nejen vědecké články ve výše uvedeném rozsahu, ale také kratší informace, recenze a příspěvky do rubriky Česká praxe mezinárodního práva.

Informace o Ročence a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti a naší Ročence.

I v těchto chladných podzimních dnech Vám příjemné chvíle s naší Ročenkou a hodně inspirace a tvůrčích nápadů v oblasti mezinárodního práva přeje

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

>>

Návštěva soudců MSD na PF UK v Praze spojená s přednáškou „O funkci a jurisdikci Mezinárodního soudního dvora“

04.10.2010 17:00

Česká společnost pro mezinárodní právo a Česká odbočka International Law Association ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK uspořádaly dne 1. října 2010 od 11:00 přednášku s diskuzí na téma „O funkci a jurisdikci Mezinárodního soudního dvora: Jak se tvoří rozsudky a posudky hlavního soudního orgánu OSN“.

V diskuzi moderované prof. Pavlem Šturmou, předsedou ČSMP, vystoupily významné osobnosti z Mezinárodního soudního dvora v Haagu – J.E. Dr. Peter Tomka, místopředseda MSD, a J.E. Dr. Leonid Skotnikov, soudce MSD. Pro místopředsedu P. Tomku to byl současně návrat na Alma mater, protože je absolventem této fakulty a v 80. letech působil jako interní aspirant na katedře mezinárodního práva.

Přednášky se zúčastnilo velké množství zájemců z řad Společnosti, učitelé i studenti PF UK, pracovníci MZV ČR, atd. Po úvodních vystoupeních obou soudců pak následovala velmi bohatá diskuse.

Oba hosté obdrželi pamětní dar od děkana PF UK, jakož i odborné publikace, včetně nové České ročenky mezinárodního práva (CYIL.EU), právě vydané Českou společností pro mezinárodní právo.

>>
<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33 >>

Akce

Pozvánka na 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (Kroměříž)

10.04.2019 08:09

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na již 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 4. až 6. 10. 2019.

Po úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti, v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2013 v Liblicích, v říjnu 2014 v Trenčianských Teplicích, v říjnu 2015 opět v Třešti, v říjnu 2016 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2017 v Liblicích a naposledy v říjnu 2018 opět v Kúpeloch Nimnica, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že jubilejní 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat od pátku do neděle 4. až 6. 10. 2019 v Kroměříži, v prostorách Justiční akademie. Vzhledem k tomu, že poslední setkání na české půdě bylo v Liblicích a uvažovaný zámek AV ČR v Třešti je v rekonstrukci, zvolili jsme jiné místo, a to v krásném historickém městě na Hané, uprostřed Moravy. Zároveň jsme se po dobré zkušenosti z loňského třídenního sympozia v Kúpeloch Nimnica snažili najít takové místo, které by za stejných finančních nákladů umožnilo konat setkání od pátečního odpoledne do nedělního oběda.   

Obecným tématem letošního setkání je „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“, což je poměrně široké téma zajímavé pro právní nauku a praxi. Navazujeme tak i na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919. Toto téma totiž otevírá prostor pro řadu příspěvků zabývajících se jím z různé perspektivy, od historie diplomatických a judiciálních prostředků řešení sporů, přes Mezinárodní soudní dvůr a jeho předchůdce, mezinárodní soudy pro lidská práva až po ochranu investorů.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 30. 6. 2019 (na mail: zuzana.travnickova@vse.cz). Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme" 

  • příjezd účastníků v pátek 4. 10. mezi 13 a 14 hod., 
  • zahájení konference od 14:30, 1. blok, večeři a společenské setkání, 
  • v sobotu 5. 10. pak pokračování pracovní části (2. blok, panelová diskuse k aktualitám v mezinárodním právu, aj.) a 
  • v neděli 6. 10. pak poslední bloky a zakončení konference obědem kolem 13:00. 

Vzhledem k nákladům spojeným s pronájmem konferenčního zařízení, ubytováním a stravováním v zařízení Justiční akademie v Kroměříži bude od každého účastníka vybírán konferenční poplatek ve výši 1.800 Kč nebo 70 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP.

V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2020. Kromě toho ti z účastníků tradičních sympozií, kteří zaplatili účastnický poplatek v minulých letech a dosud si nevyzvedli publikace z Třešti (Imunity v mezinárodním právu) nebo z Liblic (Jednotlivec v mezinárodním právu), je dostanou zdarma během konference. Stačí, pokud tento zájem potvrdí v rámci přihlášky. Pro ostatní účastníky budou tyto i další publikace vydávané ČSMP k dispozici za snížené ceny.

Vážení členové ČSMP, činnost Společnosti, včetně pořádání sympozia a vydávání publikací, je hrazena z Vašich příspěvků.

Proto si Vás při této příležitosti dovoluji požádat o úhradu členských příspěvků za rok 2019, samozřejmě pouze v případě, že jste tak dosud neučinili. Výše příspěvků byla schválena Valným shromáždění ČSMP dne 5. 3. 2018 tak, že příspěvek činí 500 Kč pro individuální členy, 200 Kč pro individuální členy - studenty a 5 000 Kč pro kolektivní členy. Účet ČSMP je veden u České spořitelny, a.s., a má číslo 1937706349/0800. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno člena (členů), za které je příspěvek hrazen, nebo uveďte své členské číslo jako variabilní symbol platby. Členské číslo lze zjistit na výše uvedené emailové adrese JUDr. Z. Trávníčkové. Děkujeme.

Těšíme se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo                      

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 85

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo