Akce

Valné shromáždění ČSMP (úterý 29.6.2021,16:00 hodin, PF UK)

15.06.2021 11:17

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

Jak již víte z jarního dopisu, letos se musí podle Stanov ČSMP konat Valné shromáždění. Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře výbor rozhodl o posunutí termínu z března na červen.

Kromě obvyklého programu by se mělo také rozhodovat o zřízení Pracovní skupiny pro ILA (International Law Association), což by umožnilo nejen lepší propojení a zaštítění aktivit České odbočky ILA, ale také postupné navýšení počtu členů ILA.

Proto nyní svoláváme Valné shromáždění ČSMP na úterý 29.6.2021 od 16:00 na Právnickou fakultu UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (míst. č. 117, I. patro), s tímto navrženým programem:

 • 1. zahájení VS v 16:00
 • 2. informace o činnosti ILA (doc. Balaš) a/nebo přednáška na odborné téma
 • 3. případné zahájení náhradního VS v 17:00
 • 4. volba předsedy zasedání a dalších činovníků 
 • 5. zpráva předsedy o činnosti ČSMP
 • 6. zpráva o hospodaření ČSMP a výsledku hospodaření
 • 7. zpráva kontrolní komise
 • 8. volby výboru a kontrolní komise
 • 9. změna Stanov a zřízení pracovní skupiny ILA
 • 10. vyhlášení výsledků voleb
 • 11. různé
 • 12. ukončení VS

V souladu s čl. 14 odst. 2 Stanov Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.


      S pozdravem,


      Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                                 Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
      

      Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.                                 JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.       
         
 

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 98

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Novinky

Jednota českých právníků udělila prof. Pavlu Šturmovi stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy

28.10.2019 12:01
V pátek 25. října 2019 se konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy.  Ty uděluje Rada Jednoty českých právníků (JČP) významným českým i zahraničním právníkům jako...
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo