News

Start a career at United Nations Young Professionals Programme (YPP) - Legal Affairs

08.12.2022 10:04

 

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

 

 

 

 

Dear Czech Society of International Law representative,

 

Know someone who might be interested in beginning a career in Legal Affairs within the United Nations?

The application period for the United Nations Young Professionals Programme (YPP) Exam in Legal Affairs is open now through 31 December 2022. We are hoping that you can share this information within your network.

 

YPP is a recruitment initiative for talented, highly qualified professionals to start a career as an international civil servant with the United Nations Secretariat. You can find more information on the YPP page of the UN Careers Portal.

 

Applicants must apply through Inspira, now through 31 December 2022 (https://bit.ly/YPPLegalAffairs). Once again, we would really appreciate if you could share this opportunity with those who might be interested in starting a career at the United Nations.

Please let us know if you have any questions.

 

Best regards,

 

YPP Exams Team

Special Assessments Section

Human Resources Services Division

United Nations

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

 

 

 

 

Dear Czech Society of International Law representative,

 

Know someone who might be interested in beginning a career in Legal Affairs within the United Nations?

The application period for the United Nations Young Professionals Programme (YPP) Exam in Legal Affairs is open now through 31 December 2022. We are hoping that you can share this information within your network.

 

YPP is a recruitment initiative for talented, highly qualified professionals to start a career as an international civil servant with the United Nations Secretariat. You can find more information on the YPP page of the UN Careers Portal.

 

Applicants must apply through Inspira, now through 31 December 2022 (https://bit.ly/YPPLegalAffairs). Once again, we would really appreciate if you could share this opportunity with those who might be interested in starting a career at the United Nations.

Please let us know if you have any questions.

 

Best regards,

 

YPP Exams Team

Special Assessments Section

Human Resources Services Division

United Nations

>>

Climate Change and International Trade (Abstract Summary from Michelle Zang)

07.12.2022 12:33

The nexus between climate change and international trade has been gradually re-defined in the last decades. The classic misunderstanding claiming mutual exclusiveness and regulatory conflict is replaced by the proposition that trade and trade policy could be the force multiplier for global climate adaption through the enforcement of the eco-trade measures and policies. The development of eco-trade measures and policies has mainly taken place unilaterally, bilaterally and regionally in that countries and governments have invested increasing significant efforts in developing such policies either domestically or through the concluding of free trade agreements.

Michelle Zang

In contrast, multilateral achievement at the WTO stays limited, except the newly concluded Agreement on Fisheries Subsidies and several ongoing discussion and initiatives among selected WTO Members.

As conclusion, it is argued the WTO remains the best forum for the making and enforcement of eco-trade policies as it has the capacity to maximize the effectiveness, transparency, and equality of such policies globally. However, given the daunting challenges faced in consensus-based multilateral rulemaking, the most plausible option is to develop updated and renewed interpretation and clarification of the relevant WTO rules and thus create space for the operation of the existing eco-trade policies within the WTO framework.

 

Author: Dr. Michelle Zang

Co-director of New Zealand Centre of International Economic Law Senior Lecturer in International Trade Law, Faculty of Law, Victoria University of Wellington 

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

Pozvánka na přednášku s diskusí: Dr. Michelle Zang: "The Nexus between International Trade Law and Climate Change" (Praha, 29. 11. 2022 od 17:15 hodin)

23.11.2022 13:02
Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Kat. mezinárodního práva PF UK si Vás dovolují pozvat na přednášku:  "The Nexus between International Trade Law and Climate Change"  Dr. Michelle Zang Co-director...
>>

Program: 14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium Zámecký hotel AV ČR v Třešti (23. - 25. 9. 2022)

22.09.2022 10:05
DOPADY OZBROJENÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ Z POHLEDU RŮZNÝCH OBLASTÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA P R O G R A M Pátek 23. 9. 2022 12:00 – 14:00  příjezd účastníků, ubytování 14:30    slavnostní zahájení 14:40 – 15:40  I. OBECNÉ SOUVISLOSTI KONFLIKTU Klamavé úkony státu v době války...
>>

Záznamy: 1 - 2 ze 106

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Pražská právnická fakulta bude mít novou vedoucí katedry mezinárodního práva

19.11.2022 09:36

Vedoucího katedry mezinárodního práva prof. Pavla Šturmu, který rovněž dlouhodobě působí v Komisi pro mezinárodní právo OSN, vystřídá po 25 letech prof. Veronika Bílková, odbornice na humanitárního právo.

Profesorka Bílková je rovněž českou zástupkyní v Benátské komisi a také vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zprávy z akcí

Zpráva o průběhu 14. česko-slovenského mezinárodněprávního symposia

08.11.2022 15:16

Letošní rok se konalo 14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium, které se věnovalo zejména dopadům ozbrojeného konfliktu na Ukrajině z pohledu různých oblastí mezinárodního práva. Česká společnost pro mezinárodní právo ho již tradičně pořádala v Zámeckém hotelu AV ČR v Třešti ve dnech 23.-25.9.2022. Program se skládal ze sedmi tematických panelů, v rámci kterých vystoupili přední odborníci na mezinárodní právo České i Slovenské republiky.

Obecné souvislosti konfliktu představili panelisté, kteří se zaměřili na klamavé úkony státu v době války (Pavel Sladký) a efektivitu mezinárodního práva veřejného a rusko-ukrajinské války (Anna Červeňáková). K problematice sankcí byly předneseny příspěvky k sankcím a protiopatřením z pohledu mezinárodního práva (Pavel Šturma), k působení EU v oblasti mezinárodního práva v kontextu sankčního režimu (Zuzana Žitná) a k mezinárodním sankcím a zejména případu Hambálek (Peter Matuška, Nikolas Sabján).

V rámci mezinárodního práva lidských práv se účastníci zabývali ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a závazky podle EÚLP (Alla Tymofeyeva) a veřejnou kritikou války na Ukrajině ze strany ruských státních občanů jako důvodu udělení azylu (Daniel Arbet). Tématika azylového a uprchlického práva byla dále rozvedena v příspěvcích k dopadům ozbrojeného konfliktu na Ukrajině na uprchlické právo: dočasné ochraně jako výzvě pro cesační klauzuli definice uprchlíka v Úmluvě o právním postavení uprchlíků (Věra Honusková) a k dočasné ochraně pro osoby prchající před válkou na Ukrajině a možné scénáře po jejím ukončení (Eliška Flídrová).

Mezinárodní ekonomické právo bylo zastoupeno tématy mezinárodněprávní povinnosti obchodních korporací v kontextu rusko-ukrajinského konfliktu (Klára Poláčková Van der Ploeg), invazí na Ukrajinu a investičními nároky vůči Rusku (Monika Feigerlová) a tématem vzestupu a pádu zelených ambicí ve světle ozbrojeného konfliktu na Ukrajině (Ludmila Elbert).

Nejrozsáhlejší panel se týkal aktuálních otázek kodifikace a aplikace mezinárodního práva a představil otázky mezinárodněprávních aspektů a reflexe války o Ukrajinu ve smluvním a diplomatickém světě (Milan Beránek), aktuální otázky mezinárodního práva (nejen) v rámci CZ PRES v Radě EU (Emil Ruffer), výsledky letošního zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo (Pavel Šturma) a aktuální otázky mezinárodního práva – slovenského pohledu (Peter Klanduch).

Závěrečný panel se věnoval konfliktu na Ukrajině a roli EU, a to zamyšlení se nad „humanitárními“ výjimkami z evropských sankcí (Zuzana Trávníčková) a cestě Moldavska do Evropy z perspektivy unijní judikatury (Sandra Brožová).

Symposium doprovázel i bohatý společenský program a neformální setkání. Město Třešť se nachází v kraji Vysočina a je známé jako kulturní město betlémů. Účastníci byli zároveň ubytováni v nově zrekonstruovaném hotelu Akademie věd, který byl znovu otevřen po dvouleté rekonstrukci teprve v květnu tohoto roku. Pro zájemce budou vybrané prezentace účastníků dostupné na webových stránkách České společnosti pro mezinárodní právo.

 

Autorka článku:    Mgr. Pavlína Krausová

>>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo