Akce

Pozvánka na 13. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (2. – 4. říjen 2020, Zámek Smolenice)

01.09.2020 14:47

Slovenská společnosť pro mezinárodné právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XIII. česko-slovenské mezinárodněprávní sympózium, které se koná pod názvem "Aktuální výzvy mezinárodního práva – mezinárodní právo před a po COVID-19" ve dnech 2. až 4. října 2020 na Zámku Smolenice.

Třináctý ročník česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia je organizovaný Slovenskou společností pro mezinárodní právo ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořený i Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky.

V souvislosti s aktuální pandémií se do popředí zájmu expertů pro oblast mezinárodního práva dostává i aktuální pandemická situace, která má svůj přirozený dosah i na mezinárodní právo. 

Cílem sympózia je vytvořit odborné fórum se záměrem prodiskutovat otázky, které ovlivňují mezinárodní právo v době pandemie a definovat oblasti, které můžou zaznamenat rozvoj pod jejím vlivem.

Letošní sympózium, rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečně široký prostor na pestrý tematický rozvrh programu. Aktuální výzvy a hrozby, a to nejen pandemické, ale i bezpečnostní, společenské nebo enviromentální, vymezují široký okruh témat, které zapadají do rámce tohoto sympózia. 

Prostor na diskusi poskytuje také „virtualizace“ mezinárodních jednání a mezinárodní normotvorby nebo bezpečnost online prostoru obecně.
 

V rámci akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkam a problémům praxe mezinárodného práva. Z této odborné akce a jejich jednotlivých příspěvků bude vydána recenzovaná publikace.
 

Účastnícký poplatek  činí 90,- eur. 

V rámci poplatku je zabezpečeno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnícký poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 ;
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122. 

Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.
 

Registrace na sympózium na: https://forms.gle/gqksSTzS7FtSJnmo6 pokud možno do 15.9.2020

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org
 

Info též na: https://www.ssmp-ssil.org

 

V případě zrušení akce z důvodu nepříznivé aktuální epidemiologické situace bude zaplacený účastnický poplatek plně refundován.

>>

Předběžný program 13. česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia

01.09.2020 14:46

 

Pátek 2. října 2020

 • 12:00 hodin                    Příjezd účastníků, ubytování
 • 13:00 hodin                    Obed a slávnostné otvorenie
 • 15:00 až 17:00 hodin       Blok I
 • 17:15 až 19:00 hodin       Blok II
 • 19:30 hodin                    Neformální večeře – společenský program 
 

Sobota 3. října 2020

 • 8:00 hodin                        Snídaně
 • 9:00 až 10:45 hodin           Blok III
 • 11:00 až 12:30 hodin         Blok IV
 • 13:00 hodin                      Oběd
 • 15:00 až 17:00 hodin         Blok V
 • 17:15 až 19:00 hodin         Blok VI
 • 19:00 hodin                      Neformální večeře – společenský program

 

Neděle 4. října 2020

 • 8:00 hodin                        Snídaně
 • 9:00 až 10:45 hodin           Blok VII
 • 11:00 až 12:30 hodin         Blok VIII
 • 13:00 hodin                      Oběd a ukončení Sympózia
>>

Záznamy: 1 - 2 ze 93

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

25.03.2020 18:14
Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, I když okolnosti zatím přednáškám a setkáním ČSMP v letošním roce příliš nepřejí, dovolte nám krátké ohlédnutí za rokem uplynulým, který byl na odborné akce a další aktivity ČSMP velmi bohatý. Pozvání ČSMP k vystoupení přijali...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Call for papers for Volume II of the Yearbook of International Law (published by the CSIL)

25.11.2010 16:18
The Czech Society of International Law is the Editor of a new periodical publication focused on Law. The first volume has appeared in September 2010. According to models of other major foreign yearbooks, the CYIL focuses on articles and comments on Public International Law, without precluding the...
>>
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 10 (rok 2019) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo