Novinky

Call for Papers - Výzva k zasílání kapitol do připravované odborné monografie o mezinárodních soudech a soudcích mezinárodních soudů

24.08.2021 14:25

V roce 2021 si připomínáme nejen 100 let od vstupu v platnost Statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, ale také od prvních voleb soudců tohoto soudu. Právě specifickému povolání soudkyně a soudce mezinárodního soudu a jejímu stoletému vývoji bude věnována připravovaná kolektivní odborná monografie ČSMP.

Vítány jsou zejména příspěvky, které budou reflektovat pestrost a mnohost historických i dnešních mezinárodních judiciálních orgánů a ve světle mezinárodního práva mapovat a analyzovat postavení jejich soudkyň a soudců. Připravovaná publikace si klade za cíl nabídnout čtenářům vhled do problematiky výběru kandidátů na soudce a násůedných voleb, nezávislosti soudců, jejich profesního postavení, otevírání otázek genderové vyváženosti, principu spravedlivé regionální reprezentace, i role jednotlivého soudce při formování rozhodnutí mezinárodního soudu. Připomenout by také mohla i některé z těch soudců, kteří se svými právními názory výrazně zapsali do učebnic mezinárodního práva a ovlivnili i jeho praktickou aplikaci.

Rozsah kapitoly je 15 – 25 stran textu.

Abstrakty připravovaných příspěvků zasílejte prosím do 14. 9. 2021 na adresu zuzana.travnickova@vse.cz.

Termín pro odevzdání příspěvků je 31. 10. 2021.

Formální náležitosti a způsob odkazování na zdroje budou upřesněny.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

III. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (Bratislava, 23. - 24. 10. 2009)

21.09.2009 15:39

Vážení kolegovia,

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje v dňoch 23.-24.10.2009 v Bratislave už tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia (1. ročník bol v roku 2007 v Smoleniciach a 2. v roku 2008 v Třešti). Sympózium je fórum na odbornú diskusiu na aktuálne otázky medzinárodného práva a organizuje sa tradične v partnerstve s Českou spoločnosťou pre medzinárodné právo. Na sympózium je pozvaná široka slovenská a česká odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti medzinárodného práva.

Tohoročné sympózium je venované obdobiu 20 rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989, teda zameriava sa na zmeny a udalosti suvisiace s transformáciou po roku 1989 v Československu a následne v dvoch samostatných krajinách. Uvítame, ak účastníci vystúpia s odborným príspevkom (cca 10-15 minút). Vystúpenie však nie je podmienkou účasti. 
 

Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a stravovanie počas sympózia. Registračný poplatok je 40,- eur.

Zo sympózia bude následne vydaný zborník príspevkov.

V prílohe je pozvánka s predbežným programom. Prosíme nahlásiť účasť na túto e-mailovú adresu. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-918-660044.

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Metod Špaček
podpredseda SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
ssmp.ssil@gmail.com
https://ssmp.webnode.sk

>>

Záznamy: 97 - 97 ze 99

<< 95 | 96 | 97 | 98 | 99 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo