Pozvánka na Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo (středa 1. 2. 2012 v 17:00 hodin, PF UK Praha)

23.01.2012 11:29

 

Vážené členky a vážení členové ČSMP,

dovolte, abychom Vás pozvali na valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo, které se uskuteční dne 1. února 2012 od 17:00 na Právnické fakultě UK v Praze (místnost č. 117, I. patro).

Předběžný program:

1) zahájení schůze
2) přednáška: Mezinárodněprávní otázky na 66. zasedání Valného shromáždění OSN
3) ustavení volební komise (skrutátorů) a návrhové komise
4) zpráva výboru o činnosti Společnosti za poslední období
5) zpráva o hospodaření Společnosti
6) volba členů výboru, náhradníků a revizorů
7) návrh na úpravu výše členského příspěvku
8) schválení návrhu usnesení
9) různé

Vzhledem k tomu, že půjde o volební shromáždění, prosíme členy, aby posílali předem návrhy na kandidáty do výboru Společnosti.

Potřebujeme členy, kteří chtějí aktivně pracovat ve výboru. Členové Společnosti mohou navrhnout jak jiného člena, tak sami sebe. Pro usnadnění
přípravy kandidátní listiny uvítáme písemné (e-mailové) návrhy do 26. 1. 2012.

Připomínáme, že kromě jiných aktivit, o kterých bude informovat zpráva o činnosti, Společnost vydává Českou ročenku mezinárodního práva (veřejného a soukromého).

Její druhé číslo, které vyšlo začátkem podzimu 2011, je k dispozici on-line na stránkách www.cyil.eu a také  
v tištěné podobě. Tištěná verze Ročenky bude na schůzi k vyzvednutí pro platící členy ČSMP, kteří si jí dosud neodebrali.

Zároveň vyhlašujeme výzvu k zasílání příspěvků pro Vol. 3 Ročenky, a to do 30. 4. 2012 (ve výjimečných případech lze domluvit s šéfredaktorem jiný termín dodání). 

A stejně jako v loňském roce, i letos si Vás dovolujeme požádat o úhradu členského příspěvku ve výši 300 Kč (150,- Kč studenti).

Výše příspěvku zatím zůstává ve stejné výši, vzhledem k rozvoji aktivit Společnosti a růstu cen (zvýšení DPH apod.) bude nicméně třeba jednat o jeho navýšení pro budoucí období (od r. 2013).

Na činnost České společnosti pro mezinárodní právo můžete přispět také nad rámec členského příspěvku, sponzorským darem určeným na podporu vědy
a vzdělávání v oblasti mezinárodního práva.

Těšíme se na bohatou účast, zajímavou diskusi s náměty a na podporu pro další rozvoj činnosti Společnosti.

 

S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                    JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, PhD.  
         předseda ČSMP                                                    hospodářka                 

                                JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA
                                                 vědecká tajemnice

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo