Akce

III. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (Bratislava, 23. - 24. 10. 2009)

21.09.2009 15:39

Vážení kolegovia,

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje v dňoch 23.-24.10.2009 v Bratislave už tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia (1. ročník bol v roku 2007 v Smoleniciach a 2. v roku 2008 v Třešti). Sympózium je fórum na odbornú diskusiu na aktuálne otázky medzinárodného práva a organizuje sa tradične v partnerstve s Českou spoločnosťou pre medzinárodné právo. Na sympózium je pozvaná široka slovenská a česká odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti medzinárodného práva.

Tohoročné sympózium je venované obdobiu 20 rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989, teda zameriava sa na zmeny a udalosti suvisiace s transformáciou po roku 1989 v Československu a následne v dvoch samostatných krajinách. Uvítame, ak účastníci vystúpia s odborným príspevkom (cca 10-15 minút). Vystúpenie však nie je podmienkou účasti. 
 

Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a stravovanie počas sympózia. Registračný poplatok je 40,- eur.

Zo sympózia bude následne vydaný zborník príspevkov.

V prílohe je pozvánka s predbežným programom. Prosíme nahlásiť účasť na túto e-mailovú adresu. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-918-660044.

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Metod Špaček
podpredseda SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
ssmp.ssil@gmail.com
https://ssmp.webnode.sk

>>

Záznamy: 109 - 109 ze 111

<< 107 | 108 | 109 | 110 | 111 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 14 (rok 2023) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

11.04.2023 16:20
Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. V loňském roce jsme se po období let 2020-2021, kdy byla plánovaná činnost...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Call for papers for Volume 14 (2023) of the Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL)

11.04.2023 16:33
The Czech Yearbook of Public & Private International Law invites contributions to its volume 14 (2023). In 2023, the Yearbook should focus on the role of international and national institutions for international law, in addition to the usual rubrics. This year we commemorate not only the 150th...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zprávy z akcí

Zpráva o průběhu 14. česko-slovenského mezinárodněprávního symposia

08.11.2022 15:16
Letošní rok se konalo 14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium, které se věnovalo zejména dopadům ozbrojeného konfliktu na Ukrajině z pohledu různých oblastí mezinárodního práva. Česká společnost pro mezinárodní právo ho již tradičně pořádala v Zámeckém hotelu AV ČR v Třešti ve dnech...
>>

Vyhledávání

© 2009 - 2023, Česká společnost pro mezinárodní právo