Akce

Pozvánka na Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo (středa 3. 3. 2010 v 16:00 hodin, PF UK Praha)

25.02.2010 11:58

Vážení členové společnosti,

Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo se uskuteční dne 3. 3. 2010 v 16:00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v místnosti č. 38 (přízemí).

Program Valného shromáždění:
1) Zpráva o činnosti společnosti v roce 2009
2) Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2009
3) Změna stanov
4) Různé
 

Vzhledem k tomu, že činnost společnosti je z velké části financována členskými příspěvky, dovolujeme si Vás
i v letošním roce požádat o jejich úhradu ve výši 300 Kč (150,- Kč studenti). Úhradu je možno provést osobně na Valném shromáždění, přiloženou složenkou nebo převodem na bankovní účet ČSMP u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1937706349/0800.

Při platbě na bankovní účet uveďte prosím variabilní symbol. Vzhledem k novým aktivitám Společnosti, zejm. přípravě České ročenky mezinárodního práva, připomínáme možnost podpořit ČSMP i nad rámec členského příspěvku, a to sponzorským darem určeným na podporu vědy a vzdělání v oblasti mezinárodního práva (daňově uznatelná položka).

Děkujeme a těšíme se na shledanou při akcích Společnosti, které svým aktivním přístupem a finanční podporou umožníte i v tomto roce pořádat.
 

Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc.  JUDr. PhDr. V. Bílková, PhD., E.MA    JUDr. Ing. Z. Trávníčková, PhD.   

   předseda ČSMP-CSIL              vědecká tajemnice                            hospodářka ČSMP-CSIL

>>

Pozvánka na setkání s diskusí - Diplomatic Protection After the Codification Process (středa 3.2. 2010 od 17:00 hodin, Praha)

28.01.2010 17:56

Česká společnost pro mezinárodní právo Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci
s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Diplomatic Protection After the Codification Process

Přednáší:    Ass. Prof. Diana Cucos, Ph.D., Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova 

Přednáška se koná ve středu 3. února 2010 od 17:00 hod. v budově Právnické fakulty University Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, v 1.patře.

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                               JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Pozvánka na setkání s diskusí - Aplikace práva ES/EU v mezinárodních investičních sporech (středa 2.12. 2009 od 16.30 hodin, Praha)

25.11.2009 10:27

Česká společnost pro mezinárodní právo Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci
s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma

Aplikace práva ES/EU v mezinárodních investičních sporech

Přednáší:    JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Přednáška se koná ve středu 2. prosince 2009 od 16,30 hod. v budově Právnické fakulty University Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 38, v přízemí.

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                               JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Záznamy: 100 - 102 ze 105

<< 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

24.03.2022 17:29
V Praze dne 24. 3. 2022 Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. Ohlédnutí za rokem 2021 je spojené s Covidem-19,...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Statement on the Russian attack on Ukraine

25.02.2022 18:24
The Czech Society of International Law considers the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine to be a flagrant breach of international law.  The situation in Ukraine constitutes a breach of international peace and security. This is a violation of the prohibition of the...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo