Akce

Pozvánka na setkání s diskusí - Human rights and the immunity of international organizations (23. 11. 2010 od 17:00 hodin, Praha)

16.11.2010 11:49

Česká společnost pro mezinárodní právo Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci
s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Human rights and the immunity of international organizations

Přednáší:    Prof. Riccardo Pavoni, Università degli Studi di Siena

Setkání se koná v úterý 23. listopadu 2010 od 17,00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1,v místnosti č. 117, v I. poschodí.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                               JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Křest knihy „Mezinárodní humanitární právo“ (30. září 2010 od 18:00 hod, Praha)

01.10.2010 15:00

Dne 30. září 2010 od 18:00 hodin proběhl v prostorách Právnické fakulty UK v Praze ve spolupráci nakladatelství C.H. Beck, Praha křest knihy „Mezinárodní humanitární právo“ autorského kolektivu Doc. Jan Ondřej, prof. Pavel Šturma, Dr. Veronika Bílková, prof. Dalibor Jílek, Dr. Vladimír Balaš, Dr. Marek Jukl a Dr. Jan Hladík. 

Většina ze spoluautorů této publikace působí na univerzitách a dalších vědeckých pracovištích (ÚSP AV ČR, ÚMV)
v ČR a SR, posledně jmenovaný je pracovníkem UNESCO v Paříži. Tato první moderní česká monografie k danému tématu, k níž napsal předmluvu největší český znalec MHP, prof. Jiří Toman (Santa Clara University, USA), přináší ucelený rozbor vývoje a současné podoby mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů. 

Tato společenská akce proběhla za účasti děkana PF UK prof. Aleše Gerlocha, proděkanů a členů vědecké rady PF UK, členů České společnosti pro mezinárodní právo a dalších hostů. 

Po úvodním slovu prof. Pavla Šturmy, proděkana a vedoucího katedry mezinárodního práva a prof. Heleny Válkové, ředitelky nakladatelství C. H. Beck, zúčastněné seznámil s koncepcí a obsahem publikace doc. Jan Ondřej. 

Následovala vystoupení Dr. Veroniky Bílkové z PF UK, která přesvědčivě zdůvodnila smysl práce věnované mezinárodnímu humanitárnímu právu a Dr. Marka Jukla, prezidenta Českého červeného kříže, který se zaměřil zejména na praktické závazky týkající se implementace MHP. 

Slavnostní křest završilo přátelské setkání při číši vína.

>>

Pozvánka na setkání s diskusí - Mezinárodní trestní soud a zločin agrese (středa 30. 6. 2010 od 17:00 hodin, Praha)

27.06.2010 12:44

Česká společnost pro mezinárodní právo Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci
s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Mezinárodní trestní soud a zločin agrese

Přednáší:    JUDr. Renáta Klečková (Pracovnice mezinárodněprávního odboru MZV ČR)  

Diskusi moderuje:    Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 

Přednáška se koná ve středu 30. června 2010 od 17,00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, v I. poschodí
 

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                               JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Záznamy: 94 - 96 ze 105

<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

24.03.2022 17:29
V Praze dne 24. 3. 2022 Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. Ohlédnutí za rokem 2021 je spojené s Covidem-19,...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Statement on the Russian attack on Ukraine

25.02.2022 18:24
The Czech Society of International Law considers the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine to be a flagrant breach of international law.  The situation in Ukraine constitutes a breach of international peace and security. This is a violation of the prohibition of the...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo