Akce

IV. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (Třešť, 16.- 17. 9. 2011)

25.07.2011 14:30

 

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,


dovolte, abych Vás pozval na již 4. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 16.-17.9.2011. Po již třech úspěšných setkáních, které proběhly v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že 4. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat v pátek a sobotu 16.-17.9.2011 na již známém místě, a to v Zámeckém hotelu Třešť, kongresovém zařízení Akademie věd ČR. Vzhledem k tomu, že ČSMP je vědeckou společností při AV ČR, je výběr tohoto místa logický. Navíc svou polohou se nachází téměř na půl cestě mezi Prahou a Bratislavou, ale také Plzní, Brnem, Olomoucí a Trnavou.


Obecným tématem letošního setkání je „Stát vs. nestátní aktéři“, se zvláštním důrazem na diagonální spory z ochrany investic, popř. též problematiku lidských práv.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 5.9.2011.

Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace.
 

Podobně jako u minulých setkání plánujeme příjezd účastníků v pátek 16.9. mezi 12 a 13 hod., zahájení konference od 14:00, 1. blok, večeři a společenské setkání, v sobotu 17.9. pak pokračování pracovní části (2. blok) a zakončení konference obědem kolem 13:30.

Vzhledem k nákladům spojeným s pronájmem konferenčního zařízení, ubytování a stravování v Třešti bude od každého účastníka vybírán konferenční poplatek ve výši 1.000 Kč nebo 40 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP.
 

Těším se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
 

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                              
předseda ČSMP-CSIL          

>>

Pozvánka na konferenciu Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni (29. 4. 2011 od 8:30 hodin, PEVŠ Bratislava)

11.04.2011 13:06

Paneurópska vysoká škola a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

SLOVENSKÍ SUDCOVIA A SÚDNA TVORBA PRÁVA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Konferencia sa uskutoční dňa 29. apríla 2011 od 8.30 v miestnosti Odeon Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava za účasti slovenských sudcov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na nasledujúcich súdnych orgánoch:

  • Medzinárodný súdny dvor,
  • Európsky súd pre ľudské práva,
  • Súdny dvor Európskej únie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prosíme potvrdiť e-mailom na: sudna.tvorba@gmail.com

 

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

Fakulta práva PEVŠ, Bratislava

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

8.30 – 9.00: registrácia
9.00 – 9.30: úvodné slovo
prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Paneurópskej vysokej školy

I. blok – moderátor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., profesor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Univerzity Karlovej v Prahe

9.30 – 10.00: JUDr. Peter Tomka, CSc., sudca, Medzinárodný súdny dvor, Hág

10.00 – 10.20: diskusia

10.20 – 10.40: prestávka

10.40 – 11.10: JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
11.10 – 11.40: prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., bývalá sudkyňa, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg

11.40 – 12.00: diskusia

12.00 – 13.30: obed

II. blok – moderátor: JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

13.30 – 14.00: JUDr. Daniel Šváby, sudca, Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg
15.00 – 15.30: diskusia

15.30 – záver, občerstvenie


Okrem slovenských sudcov ako aktívnych účastníkov sú POZVANÍ:
- odborníci zo súdnych orgánov SR
- odborníci z orgánov štátnej správy (predovšetkým MZV SR a MS SR)
- členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo
- členovia Českej spoločnosti pre medzinárodné právo
- odborníci z akademickej obce
- ďalší záujemcovia

>>

Pozvánka na setkání s diskusí - Právní aspekty mediace (26. 4. 2011 od 17:00 hodin, Praha)

11.04.2011 12:55

Česká společnost pro mezinárodní právo Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci
s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Právní aspekty mediace

Přednáší:    JUDr. Martina Doležalová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů, Česká advokátní komora, externí doktorandka PFUK
 

Setkání se koná v úterý 26. dubna 2011 od 17,00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                               JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Záznamy: 91 - 93 ze 105

<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

24.03.2022 17:29
V Praze dne 24. 3. 2022 Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. Ohlédnutí za rokem 2021 je spojené s Covidem-19,...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Statement on the Russian attack on Ukraine

25.02.2022 18:24
The Czech Society of International Law considers the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine to be a flagrant breach of international law.  The situation in Ukraine constitutes a breach of international peace and security. This is a violation of the prohibition of the...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo