Akce

III. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (Bratislava, 23. - 24. 10. 2009)

21.09.2009 15:39

Vážení kolegovia,

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje v dňoch 23.-24.10.2009 v Bratislave už tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia (1. ročník bol v roku 2007 v Smoleniciach a 2. v roku 2008 v Třešti). Sympózium je fórum na odbornú diskusiu na aktuálne otázky medzinárodného práva a organizuje sa tradične v partnerstve s Českou spoločnosťou pre medzinárodné právo. Na sympózium je pozvaná široka slovenská a česká odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti medzinárodného práva.

Tohoročné sympózium je venované obdobiu 20 rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989, teda zameriava sa na zmeny a udalosti suvisiace s transformáciou po roku 1989 v Československu a následne v dvoch samostatných krajinách. Uvítame, ak účastníci vystúpia s odborným príspevkom (cca 10-15 minút). Vystúpenie však nie je podmienkou účasti. 
 

Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a stravovanie počas sympózia. Registračný poplatok je 40,- eur.

Zo sympózia bude následne vydaný zborník príspevkov.

V prílohe je pozvánka s predbežným programom. Prosíme nahlásiť účasť na túto e-mailovú adresu. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-918-660044.

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Metod Špaček
podpredseda SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
ssmp.ssil@gmail.com
https://ssmp.webnode.sk

>>

Pozvánka na setkání s diskusí - Terorismus a lidská práva (úterý 16. 6. 2009 od 17.00 hodin, Praha)

04.06.2009 14:41

Česká společnost pro mezinárodní právo a Česká odbočka ILA ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK a Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma Terorismus a lidská práva. Rozhodnutí soudních orgánů Evropských společenství ve věci Kadi
a Al Barakaat a ve věci OMPI/PMOI.

Přednáší:    JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA

S úvodním slovem a doplňující informací vystoupí:    JUDr. Emil Ruffer, PhD., ředitel odboru komunitárního práva MZV ČR

Diskusi moderuje:    Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Přednáška se koná v úterý 16. června 2009 od 17.00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 38, v přízemí.

Těšíme se na Vaši účast.   

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                            JUDr.Vladimír Balaš, CSc.

předseda ČSMP-CSIL                                           předseda České odbočky ILA

vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

>>

Záznamy: 78 - 79 ze 80

<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40 >>

News

Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy

09.07.2018 07:17
 Dear friends of the International Nuremberg Principles Academy, We are pleased to announce that we invite submissions for an edited volume in light of the 20th anniversary of the Rome Statute on “The Past, Present and Future of the International Criminal Court”. The purpose of the book is to...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 8 (rok 2017) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo