Akce

Pozvánka na 13. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (2. – 4. říjen 2020, Zámek Smolenice)

01.09.2020 14:47

Slovenská společnosť pro mezinárodné právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na XIII. česko-slovenské mezinárodněprávní sympózium, které se koná pod názvem "Aktuální výzvy mezinárodního práva – mezinárodní právo před a po COVID-19" ve dnech 2. až 4. října 2020 na Zámku Smolenice.

Třináctý ročník česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia je organizovaný Slovenskou společností pro mezinárodní právo ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořený i Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky.

V souvislosti s aktuální pandémií se do popředí zájmu expertů pro oblast mezinárodního práva dostává i aktuální pandemická situace, která má svůj přirozený dosah i na mezinárodní právo. 

Cílem sympózia je vytvořit odborné fórum se záměrem prodiskutovat otázky, které ovlivňují mezinárodní právo v době pandemie a definovat oblasti, které můžou zaznamenat rozvoj pod jejím vlivem.

Letošní sympózium, rozdělené do osmi pracovních bloků během tří dnů, vytvoří dostatečně široký prostor na pestrý tematický rozvrh programu. Aktuální výzvy a hrozby, a to nejen pandemické, ale i bezpečnostní, společenské nebo enviromentální, vymezují široký okruh témat, které zapadají do rámce tohoto sympózia. 

Prostor na diskusi poskytuje také „virtualizace“ mezinárodních jednání a mezinárodní normotvorby nebo bezpečnost online prostoru obecně.
 

V rámci akce bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkam a problémům praxe mezinárodného práva. Z této odborné akce a jejich jednotlivých příspěvků bude vydána recenzovaná publikace.
 

Účastnícký poplatek  činí 90,- eur. 

V rámci poplatku je zabezpečeno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnícký poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 ;
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122. 

Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.
 

Registrace na sympózium na: https://forms.gle/gqksSTzS7FtSJnmo6 pokud možno do 15.9.2020

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org
 

Info též na: https://www.ssmp-ssil.org

 

V případě zrušení akce z důvodu nepříznivé aktuální epidemiologické situace bude zaplacený účastnický poplatek plně refundován.

>>

Předběžný program 13. česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia

01.09.2020 14:46

 

Pátek 2. října 2020

 • 12:00 hodin                    Příjezd účastníků, ubytování
 • 13:00 hodin                    Obed a slávnostné otvorenie
 • 15:00 až 17:00 hodin       Blok I
 • 17:15 až 19:00 hodin       Blok II
 • 19:30 hodin                    Neformální večeře – společenský program 
 

Sobota 3. října 2020

 • 8:00 hodin                        Snídaně
 • 9:00 až 10:45 hodin           Blok III
 • 11:00 až 12:30 hodin         Blok IV
 • 13:00 hodin                      Oběd
 • 15:00 až 17:00 hodin         Blok V
 • 17:15 až 19:00 hodin         Blok VI
 • 19:00 hodin                      Neformální večeře – společenský program

 

Neděle 4. října 2020

 • 8:00 hodin                        Snídaně
 • 9:00 až 10:45 hodin           Blok VII
 • 11:00 až 12:30 hodin         Blok VIII
 • 13:00 hodin                      Oběd a ukončení Sympózia
>>

Pozvánka na setkání s diskusí „Prague UNCITRAL model law roundtable 2020 - Implementation of UNCITRAL Model law in the Czech Republic" (Praha, 11. 2. 2020, 16:00 hodin)

01.02.2020 15:51

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka ILA ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK, a CZIPRA (Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže) si Vás dovolují pozvat na PRAGUE UNCITRAL MODEL LAW ROUNDTABLE 2020 - Implementation of UNCITRAL Model law in the Czech Republic:

 • Dr. Judith Knieper
  (UNCITRAL)
 • JUDr. Alex Ivančo, Ph.D.
  (Ministry of Finance)
 • Mgr. Martin Magál, LL.M.
  (member of the working group on new arbitration law in Slovakia)
 • JUDr. Tomáš Kozárek, Ph.D.
  (Ministry of Industry and Trade)

setkání uvedou

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. a Prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
(Czech Society of International Law, Charles University, Faculty of Law)

diskusi v angličtině moderuje

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb (chairman, National Committee of International Chamber of Commerce in the Czech Republic)

Setkání se koná v úterý 11. února 2020 od 16:00 do 18:00 hod., následuje recepce od 18:00 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí.

Těšíme se na Vaši účast.


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                           Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
              předseda ČSMP                                     předseda České odbočky ILA
vedoucí Katedry mezinár. práva PF UK

CZIPRA (Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže)

>>

Záznamy: 13 - 15 ze 105

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

24.03.2022 17:29
V Praze dne 24. 3. 2022 Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. Ohlédnutí za rokem 2021 je spojené s Covidem-19,...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Statement on the Russian attack on Ukraine

25.02.2022 18:24
The Czech Society of International Law considers the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine to be a flagrant breach of international law.  The situation in Ukraine constitutes a breach of international peace and security. This is a violation of the prohibition of the...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo