Zpráva z přednášky prof. Hennie Strydoma (Johannesburg) na téma State and Individual Responsibility for the Crime of Torture

26.05.2015 22:12

Dne 18. května 2015 na půdě Právnické fakulty UK vystoupil s přednáškou „State and Individual Responsibility for the Crime of Torture“ prof. Hennie Strydom z Univerzity v Johannesburgu, a to na pozvání ČSMP, České odbočky ILA, Katedry mezinárodního práva PF UK a Katedry mezinárodního
a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. 

Prof. Strydom v přednášce nastínil současné koncepty odpovědnosti států a jednotlivce za zločin mučení
a předestřel také několik úvah k zásadě komplementarity
a chápání postihu na národní úrovni jako jedné
z nejdůležitějších cest pro zamezení beztrestnosti za tento zločin, a to na pozadí rozhodnutí Ústavního soudu Jihoafrické republiky, které se týkalo vyšetřování a stíhaní cizích státních příslušníků odpovědných za případy mučení spáchané na území Zimbabwe. Součástí přednášky byla také stručná úvaha směřující k trestní odpovědnosti států.

   Prof. Hennie A. Strydom

Právě tento bod v diskuzi, která po přednášce následovala, vyvolal živou reakci publika. Mimo jiného byly diskutovány možnosti ale i smysluplnost přenosu konceptu trestní odpovědnosti na mezistátní úroveň, zejména s ohledem na koncepty již v mezinárodním právu existující.

 

Autor článku: JUDr. Martin Faix, PhD.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo