Zpráva z přednášky: "Jurisdictional Immunity of States - Recent Developments" (7. 11. 2012)

21.11.2012 20:15

Ve středu 7. listopadu 2012 od 17.00 hodin se v budově Právnické fakulty University Karlovy uskutečnila přednáška profesora Spyridona Vrellise, ředitele Hellenic Institute of International and Foreign Law v Athénách, na téma Jurisdikční imunity států – nejnovější vývoj. 

Přednášku uspořádala Česká společnost pro mezinárodní právo ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva PF UK.

Profesor Vrellis se ve své přednášce zaměřil na zásadní otázku, a to zda a do jaké míry je možné aplikovat princip jurisdikční imunity státu na zločiny spáchané jedním státem na území státu jiného.

Hlavní pozornost věnoval především sporu Německa proti Itálii, který v únoru letošního roku rozhodl Mezinárodní soudní dvůr (MSD).

V tomto zásadním rozhodnutí MSD judikoval, že Itálie porušila vynesením rozsudku, který zavázal Německo zaplatit odškodnění za újmu způsobenou italským občanům nacisty během druhé světové války, jurisdikční imunitu Německé spolkové republiky.

Private International Law in Greece by Spyridon VrellisProfesor Vrellis upozornil na fakt, že dle MSD neexistuje v mezinárodním obyčejovém právu žádná výjimka z principu jurisdikční imunity států pro případy závažného porušení lidských práv nebo porušení kogentních norem mezinárodního práva veřejného.

V další části přednášky se prof. Vrellis věnoval třem významným řeckým případům, masakrům ve vesnicích Distomo, Kalavryta a Lidoriki, k nimž došlo taktéž za druhé světové války. Tyto případy, které se rovněž týkají jurisdikční imunity států a otázky odškodnění řeckých obětí nacismu, řešily řecké soudy, které stěžovatelům právo na odškodnění přiznaly.

Závěrem se přednášející zaměřil na hlavní argumenty mluvící pro a proti neporušitelnosti principu jurisdikční imunity států.

Na podporu uvedl neexistenci jakéhokoliv ustáleného mezinárodního obyčeje, jenž by umožňoval výjimku z tohoto principu, a také fakt, že vnitrostátní soudy obecně princip jurisdikční imunity dlouhodobě respektují. Profesor Vrellis jasně uvedl, že on osobně se ovšem přiklání k druhému přístupu – tedy možnosti v určitých případech jurisdikční imunitu státu nepřiznat.

Ve prospěch tohoto názoru dle přednášejícího mluví především princip humanity a veřejného svědomí, nutnost chránit lidská práva obětí vážných zločinů a nadřazenost kogentních norem mezinárodního práva veřejného.

Profesor Vrellis zakončil svou přednášku upozorněním, že dle jeho názoru je hlavní funkcí soudů, aby chránily spravedlnost, a stejně tak je na mezinárodním právu, aby se posunulo dále a donutilo převzít státy odpovědnost za vlastní činy, a to především v případech, kdy dochází k závažnému porušování lidských práv a páchání mezinárodních zločinů.

Autorka článku: Šárka Ošťádalová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo