VI. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (ZÁMEK LIBLICE, 4. - 5. 10. 2013)

02.07.2013 14:28

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,


dovolte, abych Vás pozval na již 6. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 4.-5.10.2013. Po již pěti úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti a v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že 6. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat v pátek a sobotu 4.-5. 10. 2013 na  novém místě, a to na Zámku Liblice, kongresovém zařízení Akademie věd ČR. Vzhledem k tomu, že ČSMP je vědeckou společností při AV ČR, je výběr tohoto místa logický. Zámek Liblice se nachází asi 30 km na sever od Prahy, směrem na Mělník.

Obecným tématem letošního setkání je „Právo mezinárodních smluv“, podtitul by mohl být „Výklad
a aplikace smluv v průběhu času“, což je poměrně široké téma zajímavé pro právní nauku a praxi. Téma mezinárodní smlouvy chápané jako akt i norma totiž otevírá prostor pro řadu příspěvků zabývajících se jím
z různé perspektivy. Navzdory kodifikaci ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (1969) stále probíhá v této oblasti zajímavý vývoj, a to v rámci Komise pro mezinárodní právo i jinde.

Jako příklad zde stačí uvést výhrady k mezinárodním smlouvám, vliv ozbrojených konfliktů na smlouvy, prozatímní provádění mezinárodních smluv, pozdější dohody a pozdější praxe ve vztahu ke smlouvě, doložka nejvyšších výhod, aj. Věčným a vděčným tématem je jistě výklad mezinárodních smluv, včetně rozhodovací činnosti Mezinárodního soudního dvora a dalších soudních a arbitrážních orgánů.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 12. 9. 2013. Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme příjezd účastníků v pátek 4.10. mezi 12 a 13 hod., zahájení konference od 14:00, 1. blok, večeři a společenské setkání, v sobotu 5.10. pak pokračování pracovní části (2. blok) a zakončení konference obědem kolem 13:30.

Vzhledem k nákladům konference bude od každého účastníka na místě vybírán konferenční poplatek ve výši 1.300 Kč nebo 50 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP. V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2014.


Těším se na bohatou účast a zajímavou diskusi.

S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo                      

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo