Vánoční dopis předsedy ČSMP členům

22.12.2009 17:00

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

Rok 2009 se nezadržitelně blíží ke svému konci. Přestože byl bohatý na události, většina z nás asi zjistila, že utekl příliš rychle, ne všechno, co jsme měli naplánováno, se podařilo uskutečnit. To se týká i života Společnosti. Třebaže se podařilo uspořádat mnohem více konferencí i přednášek s diskusí, než tomu bylo v minulém roce, neměli jsme pravidelná setkání každý měsíc.

Fungují webové stránky, které jsou již poměrně navštěvované, a to i díky fotogalerii. Nyní jde o to, aby více členů využívalo této platformy k uveřejňování informací a dalších příspěvků. A aby všichni četli zveřejňované zprávy. Po mnoha letech vyšla publikace ČSMP „Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci“. Další publikace se plánují na příští rok.

Zatím nejdále za poslední desetiletí se dostal projekt Czech Yearbook of International Law. Zejména členové výboru vědí, jak intenzivní, náročná a někdy bouřlivá jednání se vedla a ještě vedou. Doufejme, že se podaří projekt dotáhnout do konce v podobě, která by byla nejen formálně dokonalá, ale zároveň vyváženým a reprezentativním obsahem odrážela současný stav české nauky mezinárodního práva.

Taková Ročenka, pod kterou by se mohla ČSMP jako vydavatel podepsat. K tomu (podobně jako k dalším cílům Společnosti) lze dospět jen při zapojení více členů do psaní příspěvků. Ostatně i obecněji platí, že naše Společnost bude taková, jakou ji její členové svými aktivitami udělají.

Přeji Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků, jakož i hodně štěstí, zdraví a dalších úspěchů v roce 2010!

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo