V. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (KÚPELE NIMNICA , 28. - 29. 9. 2012)

27.06.2012 10:54

 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV si Vás dovoľuje pozvať na

V. slovensko – české medzinárodnoprávne sympózium Medzinárodný súdny dvor: slovenská
a česká teória a prax

28. – 29. september 2012

Kúpele Nimnica

Piaty ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt bol podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Témou sympózia je Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax, ktorou si pripomenieme viaceré výročia a významné úspechy vo vzťahu k MSD v aktuálnom roku. V rámci podujatia však bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam
a problémom praxe medzinárodného práva.  Z podujatia sa vydá zborník príspevkov.

 

Predbežný program:

 

Piatok  28. septembra 2012

12.00               Príchod účastníkov, ubytovanie

13.00               Slávnostný začiatok a obed

15.00 – 16.45   Blok I

17.00 – 19.00   Blok II

19.30               Neformálna večera

 
Sobota 29. septembra 2012

8.00                Raňajky

9.00 – 10.45    Blok III

11.00 – 12.30  Blok IV
                     
13.00              Obed a ukončenie Sympózia

 

Účastnícky poplatok je 40,- eur. 


V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie.

Prosíme účasť potvrdiť na adrese office@ssmp-ssil.org do 31. 8. 2012. 

Zároveň prosíme uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom a indikovať tému príspevku. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-910-933820.

Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni: č.ú.: 0177175084/0900
IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 Variabilný symbol: 1122

Info aj na: https://www.ssmp-ssil.org

Miesto podujatia: https://www.kupelenimnica.sk

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo