Program: 14. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium Zámecký hotel AV ČR v Třešti (23. - 25. 9. 2022)

22.09.2022 10:05

DOPADY OZBROJENÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ Z POHLEDU RŮZNÝCH OBLASTÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

P R O G R A M

Pátek 23. 9. 2022

12:00 – 14:00  příjezd účastníků, ubytování

14:30    slavnostní zahájení

14:40 – 15:40  I. OBECNÉ SOUVISLOSTI KONFLIKTU

 • Klamavé úkony státu v době války (Pavel Sladký)
 • Efektivita MPV a rusko-ukrajinská válka (Anna Červeňáková)

15:40-16:10   přestávka na kávu

16:10 – 18:30   II. MEZINÁRODNÍ SANKCE

 • Sankce nebo protiopatření: pohled mezinárodního práva (Pavel Šturma)
 • Pôsobenie EÚ v oblasti medzinárodného práva v kontexte sankčného  režimu (Zuzana Žitná)
 • Medzinárodné sankcie a prípad Hambálek (Peter Matuška, Nikolas Sabján)

19:00    neformální večeře, společenský program


Sobota 24. 9. 2022

8:00 - 9:00   snídaně

9:00 – 10:15   III. MEZINÁRODNÍ PRÁVO LIDSKÝCH PRÁV

 • Ozbrojený konflikt na Ukrajině a závazky podle EÚLP (Alla Tymofeyeva)
 • Verejná kritika vojny na Ukrajine zo strany ruských štátnych občanov ako dôvod na udelenie azylu (Daniel Arbet)

10:15 – 10:45   přestávka na kávu

10:45 – 12:00   IV. AZYLOVÉ A UPRCHLICKÉ PRÁVO

 • Dopady ozbrojeného konfliktu na Ukrajině na uprchlické právo: dočasná ochrana jako výzva pro cesační klauzuli definice uprchlíka v Úmluvě o právním postavení uprchlíků (Věra Honusková)
 • Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině a možné scénáře po jejím ukončení (Eliška Flídrová)

12:00    Oběd

13:30 – 15:00   V. MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO

 • Mezinárodněprávní povinnosti obchodních korporací v kontextu rusko- ukrajinského konfliktu (Klára Poláčková Van der Ploeg)
 • The Invasion of Ukraine and Investment Treaty Claims against Russia  (Monika Feigerlová)
 • Vzostup a pád zelených ambícií vo svetle ozbrojeného konfliktu na Ukrajine (Ludmila Elbert)

15:00-  15:30   přestávka na kávu

15:30 – 17:45  VI. AKTUÁLNÍ OTÁZKY KODIFIKACE A APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

 • Mezinárodněprávní aspekty a reflexe války o Ukrajinu ve smluvním a diplomatickém světě (Milan Beránek)
 • Aktuální otázky mezinárodního práva (nejen) v rámci CZ PRES v Radě EU (Emil Ruffer)
 • Výsledky letošního zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo (Pavel Šturma)
 • Aktuální otázky mezinárodního práva – slovenský pohled (Peter Klanduch)

18:00    Neformální večeře (zámecké grilování) – společenský program


Neděle 25. 9. 2022

8:00 – 9:00   snídaně

9:30 – 10:30   VII. KONFLIKT NA UKRAJINĚ A ROLE EU

 • Zamyšlení nad „humanitárními“ výjimkami z evropských sankcí (Zuzana Trávníčková
 • Moldavská cesta do Evropy z perspektivy unijní judikatury (Sandra Brožová)

10:30 – 11:00   přestávka na kávu

11:00 – 12:00   diskuse, závěry a plánovaná publikace

12:30   oběd, ukončení sympozia

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo