Program 10. Česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia (Zámek Liblice - 13. a 14. 10. 2017)

03.10.2017 08:25

PÁTEK 13. 10. 2017

12:00 – 13:00 Příjezd, ubytování a oběd

13:00 – 13:30 Zahájení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)


13:30 – 14:45 I. blok: Teoretické otázky postavení jednotlivce

 • Mezinárodněprávní subjektivita jednotlivců a jejich postavení před mezinárodními soudy (dr. J. Mrázek)
 • Vývoj a proměny postavení jednotlivce v mezinárodním právu (dr. M. Beránek)
 • Současné mezinárodní právo jako „nové ius gentium“ (dr. P. Bureš)
 • Jednotlivci ako porušitelia kogentních noriem (dr. M. Sýkorová)

14:45 – 16:00 II. blok: Občanství z pohledu
mezinárodního práva

 • Otázka státní příslušnosti z hlediska současného mezinárodního práva (doc. J. Ondřej)
 • Aktuálne výzvy úpravy nadobúdania a stráty občianstva z pohladu medzinárodného práva (dr. S. Ondrašiková)
 • Státní příslušnost právnických osob a postavení společníků/akcionářů v mezinárodním právu (dr. T. Fecák)
 • Postavení právnických osob jako sdružení jednotlivců v mezinárodním právu – vybrané aspekty jejich právní odpovědnosti (dr. S. Brožová)

16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

16:30 – 17:45 III. blok: Ochrana různých kategorií osob

 • Vývoj a proměny poskytování ochrany jednotlivci v mezinárodním právu (dr. V. Honusková)
 • Postavenie nadnárodných korporácií jako subjektov medzinárodného práva (dr. M. Nosková)
 • Případ Charlieho Garda – euthanasie, nejlepší zájem dítěte a rodičovská práva (dr. P. Caban)

17:45 – 18:30 IV. blok: Mezinárodní trestní právo

 • Obchodování s lidmi: současný vývoj, výzvy a limity mezinárodněprávní úpravy včetně zhodnocení dopadů pro ČR (dr. K. Uhlířová)
 • Oběti před smíšenými a zinternacionalizovanými tribunály (Mgr. T. Tupá)

19:00 – 20:15 Večeře


20:30 – 21:00  Koncert  (Natali Santini - soprán, Ludmila Santini - klavír)

 
21:00 Společenský program

 

SOBOTA 14. 10. 2017

 

8:00 – 9:00 Snídaně

9:00 – 10:30 V. blok: Lidská práva v mezinárodním a srovnávacím pohledu

 • Lidskoprávní smluvní orgány na univerzální úrovni: plánovaná revize 2020 (dr. J. Lhotský)
 • Medzinárodné a EÚ právo ludských práv v systéme vnútroštátného práva (dr. K. Walczuk)
 • Rights vs obligations of the persons detained in custody in Poland (dr. hab. J. Nikołajew)
 • Main interpretative problems concerning the conventional and constitutional guarantee of freedom of conscience and religion (dr. hab. P. Sobczyk)
 • Trest smrti v Japonsku z pohladumedzinárodnoprávnej ochrany ludských práv a slobôd (Mgr. V. Marková)

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu (a vyklizení pokojů)

10:50 – 11:40 VI. Diplomatická a konzulární ochrana

 • Diplomatická ochrana: překonaný nebo perspektivní institut mezinárodního práva (dr. P. Válek)
 • Diplomatická a konzulárna ochrana – tenká čiara (dr. M. Špaček)
 • Postavenie honorárneho konzulárneho úradníka v medzinárodnom práve (dr. M. Kereš)

11:40 – 13:00 VII. Mezinárodní investiční právo a arbitráž

 • Investment Arbitration, Diplomatic Protection, or Marry One of Each? (doc. K. Chovancová)
 • Metodologické otázky ochrany veřejného zájmu v mezinárodní investiční arbitráži (dr. Z. Nový)
 • Povinnosti jednotlivců v mezinárodním právu: poslední vývoj v oblasti mezinárodních smluv o ochraně investic (dr. K. van der Ploeg)
 • Postavení občanské společnosti v mezinárodních investičních sporech (dr. M. Feigerlová)
 • Oprávnený zo záväzkov spadajúcich pod zastrešujúcu klauzulu (dr. I. Cisár)
 • Mezinárodněprávní postavení zahraničních investorů v situaci ozbrojeného konfliktu (Mgr. P. Stejskal)

13:00 – 13:10 Závěry a ukončení konference (prof. P. Šturma, dr. M. Špaček)
 

13:15 – 14:15 Oběd a odjezd

 

Liblice2017_program2.pdf (125,3 kB)

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo