Profesor Pavel Šturma znovuzvolen do Komise OSN pro mezinárodní právo

05.11.2016 18:52

Kandidát České republiky prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., byl 3. listopadu 2016 v New Yorku znovuzvolen Valným shromážděním OSN do Komise pro mezinárodní právo.

Prof. Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je členem Komise pro mezinárodní právo již od roku 2012. V Komisi nyní bude působit v dalším pětiletém funkčním období od roku 2017 do roku 2021. Prof. Šturma byl znovuzvolen výrazným výsledkem 160 hlasů.

Komise pro mezinárodní právo, jejímiž členy jsou nezávislí znalci mezinárodního práva pocházející z akademické obce i z diplomatické praxe, je důležitým orgánem OSN v oblasti kodifikace a rozvoje mezinárodního práva. Od svého vzniku v roce 1948 Komise vypracovala řadu návrhů významných mezinárodních smluv univerzální povahy, a také návrhy směrnic či jiných dokumentů z nejrůznějších oblastí mezinárodního práva, včetně práva mezinárodních smluv, mezinárodního trestního práva nebo mezinárodněprávní odpovědnosti států a mezinárodních organizací.

Volba prof. Šturmy do Komise pro mezinárodní právo představuje ocenění kvalit českého kandidáta a potvrzuje uznání české právní nauky a praxe na mezinárodní úrovni.

 

Autor: Tisková zpráva

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo