Připravujeme první číslo České ročenky mezinárodního práva

17.02.2010 11:46

ČSMP-CSIL bude vydavatelem nového odborného periodika zaměřeného na mezinárodní právo. Po 40 letech od zániku Časopisu pro mezinárodní právo a po necelých 20 letech od ukončení vydávání Studií z mezinárodního práva se česká i zahraniční odborná veřejnost konečně dočká České ročenky mezinárodního práva, která bude vycházet v anglickém jazyce.

Výbor Společnosti, který se ustavil v prozatímní redakční radu, v současné době pracuje na přípravě prvního čísla Ročenky (2010) – pod názvem Czech Yearbook of International Law – podle původního návrhu z května 2009, který byl přílohou jarního dopisu členům.

V prozatímní Vědecké radě (Advisory Board) Ročenky již přijaly účast některé významné zahraniční i české osobnosti v oboru mezinárodního práva:

 • Prof. Laurence Boisson de Chazournes (Ženeva),
 • Prof. Wladyslaw Czaplinski (Varšava),
 • Prof. Čestmír Čepelka (Praha),
 • Prof. Rainer Hofmann (Frankfurt/Main),
 • Prof. Paul Tavernier (Paříž),
 • Dr. Peter Tomka (ICJ, Haag).

Ročenka (CYIL) bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo). Inspirací pro CYIL se staly některé zahraniční ročenky mezinárodního práva. Proto by i Česká ročenka mezinárodního práva měla mít tuto strukturu:

 • I. Studie
 • II. Kratší články, informace a diskuse
 • III. Judikatura
 • IV. Česká praxe mezinárodního práva
 • a) Diplomatická a parlamentní praxe
 • b) Smluvní praxe ČR
 • c) Legislativa související s mezinárodním právem
 • V. Recenze
 • VI. Hlídka časopisů

Ročenka vyjde jak v tištěné (papírové), tak v internetové podobě. Za tímto účelem byly vedením Společnosti zaregistrovány webové domény. Ještě před fyzickým vydáním Ročenky by se na těchto stránkách mohly objevit základní informace o Ročence, např. její struktura nebo názvy hlavních příspěvků. Stránky Ročenky budou provázány odkazy s již fungujícími stránkami Společnosti. Některé příspěvky již byly odevzdány, další jsou přislíbené (rozpracované).

Obsah prvního čísla ještě není uzavřen. Termín pro odevzdání příspěvků je 6. dubna 2010 (úterý).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je 10-15 str., včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině). Redakční rada zajistí recenzní řízení pro články nabídnuté do CYIL.

 

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

předseda ČSMP-CSIL

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo