Pozvánka na valné shromáždění ČSMP

19.03.2015 18:36

Vážený pane, vážená paní,

Dovoluji si Vás pozvat na valné shromážděmí České společnosti pro mezinárodní právo (dále jen ČSMP).

Tato schůze se bude konat dne 25. 3. 2015 od 16:30 hod. na Právnické fakultě UK v Praze,
v místnosti č. 117 (I. patro).

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů, schůze proběhne podle stanov o hodinu později. Nicméně již od 17:00 proběhne neformální diskuse k aktuálním tématům mezinárodního práva a života Společnosti.

Navržený program:

1) Schválení programu schůze a ustavení volební komise
2) Zpráva o činnosti ČSMP
3) Zpráva o hospodaření a kontrole hospodaření ČSMP
4) Schválení nových stanov kvůli transformaci ČSMP na spolek podle NOZ
5) Volba členů výboru ČSMP
6) Plán akcí ČSMP na rok 2015 (event. lze předsunout na 17:00)
7) Různé

S pozdravem  


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Předseda ČSMP   
 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo