Pozvánka na Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo (středa 3. 3. 2010 v 16:00 hodin, PF UK Praha)

25.02.2010 11:58

Vážení členové společnosti,

Valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo se uskuteční dne 3. 3. 2010 v 16:00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v místnosti č. 38 (přízemí).

Program Valného shromáždění:
1) Zpráva o činnosti společnosti v roce 2009
2) Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2009
3) Změna stanov
4) Různé
 

Vzhledem k tomu, že činnost společnosti je z velké části financována členskými příspěvky, dovolujeme si Vás
i v letošním roce požádat o jejich úhradu ve výši 300 Kč (150,- Kč studenti). Úhradu je možno provést osobně na Valném shromáždění, přiloženou složenkou nebo převodem na bankovní účet ČSMP u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1937706349/0800.

Při platbě na bankovní účet uveďte prosím variabilní symbol. Vzhledem k novým aktivitám Společnosti, zejm. přípravě České ročenky mezinárodního práva, připomínáme možnost podpořit ČSMP i nad rámec členského příspěvku, a to sponzorským darem určeným na podporu vědy a vzdělání v oblasti mezinárodního práva (daňově uznatelná položka).

Děkujeme a těšíme se na shledanou při akcích Společnosti, které svým aktivním přístupem a finanční podporou umožníte i v tomto roce pořádat.
 

Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc.  JUDr. PhDr. V. Bílková, PhD., E.MA    JUDr. Ing. Z. Trávníčková, PhD.   

   předseda ČSMP-CSIL              vědecká tajemnice                            hospodářka ČSMP-CSIL

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo