Pozvánka na setkání s diskusí - „Znalec v mezinárodních vztazích“ (5.11.2014 od 17:00 hodin, Praha)

20.10.2014 16:46

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

„Znalec v mezinárodních vztazích“
Přednáší: 
JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM   

                 Katedra mezinárodního práva Fakulty právnické ZČU

Přednáška se koná ve středu 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí.
 

Těšíme se na Vaši účast.
 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP-CSIL                                předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo