Pozvánka na setkání s diskusí - "Úvahy nad nedávným posudkem SD EU návrhu dohody o přistoupení EU k EÚLP a základních svobod převážně z hlediska mezinárodního práva" (12.2.2015 od 16:30 hodin, Praha)

22.01.2015 19:07

Česká společnost pro mezinárodní právo ve spolupráci s VCLP (UNCE) a Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma

Úvahy nad nedávným posudkem Soudního dvora Evropské unie návrhu dohody
o přistoupení EU k Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod převážně z hlediska mezinárodního práva

 Přednáší:

Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
Soudce Soudního dvora EU za Českou republiku

 

Moderuje:
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Přednáška se koná ve čtvrtek 12. února 2015 od 16:30 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 38 přízení.

 

Těšíme se na Vaši účast

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                        Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
koordinátor Výzkumného centra pro LP              předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo