Pozvánka na setkání s diskusí - "Úloha Sekretariátu UNESCO při uskutečňování Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jejich dvou Protokolů z let 1954 a 1999" (16.03.2016 od 17:00 hodin, Praha)

12.03.2016 19:38

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Úloha Sekretariátu UNESCO při uskutečňování Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jejich dvou Protokolů z let 1954 a 1999"    

 

Přednáší:                JUDr. Jan Hladík

                                  Vedoucí oddělení smluv na ochranu kulturního dědictví, UNESCO

 

                         

 

Přednáška je otevřena všem zájemcům z řad členů ČSMP, studentů i širší veřejnosti.

Na akci není třeba se předem registrovat.


Přednáška se koná ve středu 16. března 2016 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, 1. poschodí. 
 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo