Pozvánka na setkání s diskusí „Russia’s Invasion of Ukraine: What Implications for International Law and for the European Security Order?“ (Praha, 8. 3. 2022, 17:00 hodin)

06.03.2022 19:07

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Kat. mezinárodního práva PF UK si Vás dovolují pozvat na přednášku 

Russia’s Invasion of Ukraine: What Implications for International Law and for the European Security Order?

Prof. Dr. Jan Wouters

Full Professor of International Law and International Organizations
Director, Leuven Centre for Global Governance Studies, Institute for International Law, KU Leuven 

Následnou diskuzi moderuje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Setkání se koná v úterý 8. 3. 2022 od 17:00 hod. na Právnické fakultě UK, míst. č. 117, I. patro.

Těšíme se na Vaši účast.


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                  Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                        předseda České odbočky ILA
vedoucí Katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo