Pozvánka na setkání s diskusí - „Odkaz čs. nauky mezinárodního práva posledního půlstoletí“ (16.04.2014 od 17:00 hodin, Praha)

08.04.2014 18:27

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty University Karlovy si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

„Odkaz čs. nauky mezinárodního práva posledního půlstoletí“
(vzpomínka na zesnulé představitele, zejména prof. JUDr. Vladimíra Kopala, DrSc.,
a prof. JUDr. Vladislava Davida, DrSc.)
  

Přednáší:                      prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.     

                                      a

                                      JUDr. Martin Faix, PhD., MJI
                                      Katedra mezinárodního práva PF UK       

Diskusi moderuje:       Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

Přednáška se koná ve středu 16. dubna 2014 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.

předseda ČSMP-CSIL                               předseda České odbočky ILA

vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo