Pozvánka na předvánoční setkání s diskusí „Aktuální témata UNCITRAL a UNIDROIT" (19.12.2017 od 17:00, Praha)

07.12.2017 10:36

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na předvánoční setkání s diskusí téma:

Aktuální témata UNCITRAL a UNIDROIT"

(možnosti zapojení do těchto prací a implementace do vnitrostátního práva)

Přednáší:                                Mgr. Alex Ivančo, PhD.         

                                               vedoucí oddělení mezinárodního práva MPO ČR                                                                                           

Přednáška se koná v úterý 19. prosince 2017 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, I. poschodí. 

Po přednášce a diskusi bude prezentováno nové číslo České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého (CYIL) 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo