Pozvánka na konferenciu Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni (29. 4. 2011 od 8:30 hodin, PEVŠ Bratislava)

11.04.2011 13:06

Paneurópska vysoká škola a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

SLOVENSKÍ SUDCOVIA A SÚDNA TVORBA PRÁVA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Konferencia sa uskutoční dňa 29. apríla 2011 od 8.30 v miestnosti Odeon Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava za účasti slovenských sudcov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na nasledujúcich súdnych orgánoch:

  • Medzinárodný súdny dvor,
  • Európsky súd pre ľudské práva,
  • Súdny dvor Európskej únie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prosíme potvrdiť e-mailom na: sudna.tvorba@gmail.com

 

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

Fakulta práva PEVŠ, Bratislava

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

8.30 – 9.00: registrácia
9.00 – 9.30: úvodné slovo
prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Paneurópskej vysokej školy

I. blok – moderátor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., profesor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Univerzity Karlovej v Prahe

9.30 – 10.00: JUDr. Peter Tomka, CSc., sudca, Medzinárodný súdny dvor, Hág

10.00 – 10.20: diskusia

10.20 – 10.40: prestávka

10.40 – 11.10: JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
11.10 – 11.40: prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., bývalá sudkyňa, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg

11.40 – 12.00: diskusia

12.00 – 13.30: obed

II. blok – moderátor: JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

13.30 – 14.00: JUDr. Daniel Šváby, sudca, Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg
15.00 – 15.30: diskusia

15.30 – záver, občerstvenie


Okrem slovenských sudcov ako aktívnych účastníkov sú POZVANÍ:
- odborníci zo súdnych orgánov SR
- odborníci z orgánov štátnej správy (predovšetkým MZV SR a MS SR)
- členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo
- členovia Českej spoločnosti pre medzinárodné právo
- odborníci z akademickej obce
- ďalší záujemcovia

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo