Pozvánka na IX. Česko-slovenské mezinárodně-právní symposium

25.07.2016 10:06

Slovenská společnost pro mezinárodní právo při SAV si Vás dovoluje pozvat na IX. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium s názvem "Mezinárodní právo obyčejové: relevantní i v digitální éře?", které se koná 14. – 15. října 2016
v Lázních Nimnica 
.

Devátý ročník česko-slovenského mezinárodně právního sympozia je opět zorganizovaný ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt byl podpořen též Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. 

Nosným tématem sympozia je mezinárodní obyčejové právo a jeho úloha v moderní době. Téma tak doplňkově navazuje na sympozium v roce 2013 zaměřené na právo mezinárodních smluv. Jeho aktuálnost vyplývá též ze skutečnosti, že Komise pro mezinárodní právo posuzuje téma Identification of customary international law.

Podnadpis „digitální éra" má, jako bonus, podnítit též případnou diskusi o právních pravidlech upravujících kybernetický prostor. V rámci setkání však bude už tradičně vytvořen prostor i na výměnu praktických zkušeností, pohledů a názorů k aktuálním otázkam a problémům praxe mezinárodního práva. 

Ze setkání se vydá sborník příspěvků.

Účastnický poplatek je 50,- eur. 

V rámci poplatku je zajištěno ubytování, stravování a občerstvení. 

Účastnický poplatek je možné uhradit na místě v hotovosti nebo předem převodem na účet SSMP vedený ve Slovenské spořitelně:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilní symbol: 1122
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Registrace na sympozium na: https://goo.gl/forms/kQgSWh20s5KOMjmB3 pokud možno do 11. 9. 2016.

Případné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info také na: https://www.ssmp-ssil.org

Předběžný program:

Pátek 14. října 2016

  • 12.00 h                Příchod účastníků, ubytování
  • 13.00 h                Oběd a slavnostní zahájení
  • 15.00 h – 17.00 h  Blok I
  • 17.15 h – 19.00 h  Blok II
  • 19.30 h                Neformální večeře – společenský program


Sobota 15. října 2016

  • 8.00 h                   Snídaně 
  • 9.00 h – 10.45 h     Blok III
  • 11.00 h – 12.30 h   Blok IV
  • 13.00 h                 Oběd a ukončení Sympozia
Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo