Pozvánka na setkání s diskusí "Multilateralism a la Carte: The US Commitment to International Law Under a Trump Administration" (21.2.2017 od 17:00, Praha)

03.02.2017 17:19

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva  Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí téma:

Multilateralism a la Carte: The US Commitment to International Law Under a Trump Administration


Přednáší:      Prof. Max Hilaire, Ph.D 
                     Professor & Chairperson, Department of Political Science, 
                     Morgan State University, Baltimore, MD (USA)                               

Přednáška se koná v úterý 21. února 2017 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 38, v přízemí. 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo