Lidskoprávní Moot Court (14.3. 2014, Brno)

17.03.2014 13:37

V pátek 14. března 2014 se na půdě Ústavního soudu v Brně uskutečnilo národní kolo simulovaného soudního řízení v oblasti lidských práv a správního práva. Lidskoprávní Moot Court uspořádala již druhým rokem Liga lidských práv, a to ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou v Brně. 

Národnímu kolu předcházelo kolo fakultní, z nějž postoupily vždy dva nejlepší týmy. V národním kole se tak utkalo celkem šest týmů reprezentujících tři právnické fakulty – brněnskou, olomouckou
a pražskou.

Tým z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, složený z Petry Kalenské a Šárky Ošťádalové, se po nelehkém dopoledni probojoval až do finálovém duelu se studenty Masarykovy univerzity v Brně a nakonec si, kromě druhého místa, odvezl také cenu za nejlepší písemné podání.

Letošní případ rozhodně nebyl případem jednoduchým. Lze či nelze vyloučit dlouhodobě problémového studenta gymnázia, který do školy přišel v tričku s podobiznou Anderse Breivika a provokativním nápisem? Jak daleko až sahá svoboda slova? A jakou povahu vlastně mají správní lhůty? 

Právě tyto základní otázky si byly nuceny položit všechny zúčastněné týmy. A pak již s energií a nadšením sobě vlastním vynaložit co nejvíce úsilí pro prosazení zájmů svého klienta – ať již jím byl výše zmíněný student, nebo krajský úřad, který rozhodnutí o vyloučení ze školy potvrdil.

Autorky článku: Petra Kalenská, Šárka Ošťádalová

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo