Křest knihy „Mezinárodní humanitární právo“ (30. září 2010 od 18:00 hod, Praha)

01.10.2010 15:00

Dne 30. září 2010 od 18:00 hodin proběhl v prostorách Právnické fakulty UK v Praze ve spolupráci nakladatelství C.H. Beck, Praha křest knihy „Mezinárodní humanitární právo“ autorského kolektivu Doc. Jan Ondřej, prof. Pavel Šturma, Dr. Veronika Bílková, prof. Dalibor Jílek, Dr. Vladimír Balaš, Dr. Marek Jukl a Dr. Jan Hladík. 

Většina ze spoluautorů této publikace působí na univerzitách a dalších vědeckých pracovištích (ÚSP AV ČR, ÚMV)
v ČR a SR, posledně jmenovaný je pracovníkem UNESCO v Paříži. Tato první moderní česká monografie k danému tématu, k níž napsal předmluvu největší český znalec MHP, prof. Jiří Toman (Santa Clara University, USA), přináší ucelený rozbor vývoje a současné podoby mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů. 

Tato společenská akce proběhla za účasti děkana PF UK prof. Aleše Gerlocha, proděkanů a členů vědecké rady PF UK, členů České společnosti pro mezinárodní právo a dalších hostů. 

Po úvodním slovu prof. Pavla Šturmy, proděkana a vedoucího katedry mezinárodního práva a prof. Heleny Válkové, ředitelky nakladatelství C. H. Beck, zúčastněné seznámil s koncepcí a obsahem publikace doc. Jan Ondřej. 

Následovala vystoupení Dr. Veroniky Bílkové z PF UK, která přesvědčivě zdůvodnila smysl práce věnované mezinárodnímu humanitárnímu právu a Dr. Marka Jukla, prezidenta Českého červeného kříže, který se zaměřil zejména na praktické závazky týkající se implementace MHP. 

Slavnostní křest završilo přátelské setkání při číši vína.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo