JUDr. Peter Tomka předsedou Mezinárodního soudního dvora v Haagu

25.04.2012 11:02

Dne 6. února 2012 bylo zvoleno nové vedení Mezinárodního soudního dvora. Do čela této velmi významné instituce byl zvolen soudce Mezinárodního soudního dvora JUDr. Peter Tomka, CSc., významný slovenský právník a diplomat.

S jistou pýchou můžeme konstatovat, že JUDr. Tomka je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, kde také v období od roku 1979 do roku 1986 působil na katedře mezinárodního práva.

Nový předseda Mezinárodní soudního dvoru byl zvolen na tříleté období od r. 2012 do r. 2015.

Mezinárodní soudní dvůr je hlavní soudní orgán OSN se sídlem v Haagu. JUDr. Peter Tomka úspěšně obhajoval Slovenskou republiku ve sporu o vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros. Působil jako velvyslanec při Stálé misi Slovenské republiky při OSN v New Yorku.

Jako soudce Mezinárodního soudního dvora působil od roku 2004. Dne 10. listopadu 2011 byl znovu zvolen do této významné instituce na dalších 9 let, tedy do roku 2021.

S ČR má JUDr. P. Tomka řadu kontaktů, mimo jiné je členem vědecké rady PF UK v Praze a členem Advisory Board  České ročenky mezinárodního práva (veřejného a soukromého) , kterou vydává ČSMP.

V minulosti byl dlouholetým členem Československé společnosti pro mezinárodní právo.

Česká společnost pro mezinárodní právo si tímto dovoluje vyjádřit gratulaci k takto významné pozici JUDr. Petra Tomky a popřát mu mnoho úspěchů v další práci.

Autorka textu: Kamila Šrolerová

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo