Jarní dopis předsedy ČSMP

07.06.2015 18:34

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

Na jaře 2015 se konala dlouhá řada akcí ČSMP. Mezi nimi to bylo několik přednášek na zajímavá témata
z oblastí mezinárodního práva veřejného i soukromého, včetně aspektů souvisejících s právem EU, od významných českých a zahraničních odborníků, kteří navštívili Prahu.

Mezi jinými bych zmínil velmi bohatě navštívenou přednášku Úvahy nad nedávným posudkem SD EU
k návrhu dohody o přistoupení EU k EULP (prof. Jiří Malenovský, soudce SDEU), přednášky Sources of Human Rights Law (prof. Mads Andenas, Uni Oslo, Dr. Eirik Bjorge, Uni Oxford), International Law and the Use of Force Against ISIS (prof. Max Hilaire), Výkon výlučné pravomoci Evropské unie v oblasti ochrany zahraničních investic (JUDr. Magdalena Ličková, Uni Luxembourg), Public and Private International Law of Corporate Social Responsibility (prof. Catherine Kessedjian, předsedkyně French Branch of the ILA), Investment arbitration and transparency: the UNCITRAL steps (prof. Laurence Boisson de Chazournes, Uni Geneva, bývalá předsedkyně Evropské společnosti pro MP), The European Court of Human Rights:
A Constitutional Court for Europe? (prof. Geir Ulfstein, Uni Oslo), jakož i Individual and State Responsibility for the Crime of Torture (prof. Hennie Strydom, Uni Johannesburg).

Dne 25.3.2015 se konalo valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo, které přijalo změny stanov ČSMP, aby vyhověly transformaci z občanského sdružení na spolek podle NOZ. Zároveň byli zvoleni noví členové výboru a kontrolní komise, jakož i čestní členové (členové čestného předsednictva).

Jak již jste byli dříve informováni, ČSMP pokračuje ve vydávání odborných právnických publikací. Vlajkovou lodí zůstává anglicky vydávaná Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého (CYIL), jejíž číslo 6 (2015) se v současné době připravuje.

I když již byla většina příspěvků v termínu odevzdána, můžeme výjimečně přijmout k recenznímu řízení ještě několik kvalitních příspěvků, nejpozději však do 28.6. 2015. Je mi velkým potěším, že mohu informovat o tom, že na konci dubna byla schválena žádost o zařazení naší Ročenky mezi vědecké časopisy indexované v mezinárodní databázi SCOPUS.

Kromě toho, zejména zásluhou vědecké tajemnice Společnosti doc. Bílkové a několika mladších členů
v čele s Mgr, Lipovským, pokračuje vydávání dalších dvou periodik ČSMP, a to jednak Working Papers, jednak Bulletinu ČSMP. Tyto publikace najdete ve zvláštních rubrikách webových stránek Společnosti (www.csmp-csil.org).

A konečně (last but not the least), pokračuje tradice spolupráce ČSMP a SSMP ve formě společných konferencí.

Proto mi dovolte, abych Vás pozval na již 8. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 16.-17.10.2015.

Po již sedmi úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti,
v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti, v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2013 na Zámku Liblice a v říjnu 2014 v Trenčianských Teplicích, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

A vzhledem k dobrým zkušenostem z minulosti, geografické poloze skoro „uprostřed“ mezi Bratislavou, Trnavou, Brnem a Olomoucí na východě a Prahou a Plzní na západě, jakož i příznivé cenové nabídce se vracíme do Zámeckého hotelu Třešť, konferenčního zařízení AV ČR.

Obecným tématem letošního setkání je „Imunity v mezinárodním právu“, což dává prostor pro řadu obecných i dílčích otázek imunity států i imunity státních představitelů. Jde o téma, které může přitáhnout zájem mezinárodních právníků z teorie a praxe a dokonce i těch, kteří se zabývají mezinárodním právem soukromým.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 14.9.2015. Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme příjezd účastníků v pátek 16.10. mezi 12 a 13 hod., zahájení konference od 14:00, 1. blok, večeři a společenské setkání, v sobotu 17.10. pak pokračování pracovní části (2. blok) a zakončení konference obědem kolem 13:30.

Vzhledem k nákladům konference bude od každého účastníka na místě vybírán konferenční poplatek ve výši 1.350 Kč nebo 50 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP. V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2016.
 

Těším se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
 

S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo