Pozvánka na setkání s diskusí - „Jak pokračuje EU ve zvládání migrační (uprchlické) krize?"(22.11.2016 od 17:00 hodin, Praha)

03.11.2016 10:53

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva  a VCLP (UNCE) Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na setkání s diskusí na téma:

Jak pokračuje EU ve zvládání migrační (uprchlické) krize?"

Jsou státy připraveny na případné pokračování příchodu většího počtu osob?

Přednáší:  JUDr. Věra Honusková, PhD. 
                  Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra mezinárodního práva

              Doc. Dr.iur. Mag.phil. Harald Ch. Scheu, PhD. 
              Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra evropského práva 
              

Přednáška se koná v úterý 22. listopadu 2016 od 17:00 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v místnosti č. 117, 1. poschodí. 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                 Doc. JUDr.Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                      předseda České odbočky ILA
vedoucí katedry mezinár. práva PF UK

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo