III. ročník česko-slovenského mezinárodně právního symposia (Bratislava, 23. - 24. 10. 2009)

21.09.2009 15:39

Vážení kolegovia,

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje v dňoch 23.-24.10.2009 v Bratislave už tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia (1. ročník bol v roku 2007 v Smoleniciach a 2. v roku 2008 v Třešti). Sympózium je fórum na odbornú diskusiu na aktuálne otázky medzinárodného práva a organizuje sa tradične v partnerstve s Českou spoločnosťou pre medzinárodné právo. Na sympózium je pozvaná široka slovenská a česká odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti medzinárodného práva.

Tohoročné sympózium je venované obdobiu 20 rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989, teda zameriava sa na zmeny a udalosti suvisiace s transformáciou po roku 1989 v Československu a následne v dvoch samostatných krajinách. Uvítame, ak účastníci vystúpia s odborným príspevkom (cca 10-15 minút). Vystúpenie však nie je podmienkou účasti. 
 

Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a stravovanie počas sympózia. Registračný poplatok je 40,- eur.

Zo sympózia bude následne vydaný zborník príspevkov.

V prílohe je pozvánka s predbežným programom. Prosíme nahlásiť účasť na túto e-mailovú adresu. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-918-660044.

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Metod Špaček
podpredseda SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
ssmp.ssil@gmail.com
https://ssmp.webnode.sk

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo