Druhé číslo Bulletinu České společnosti pro mezinárodní právo

05.07.2012 22:05

Vážené členky a vážení členové ČSMP,

přiblížilo se léto a s ním přišel čas bilancovat, co se nám v ČSMP během uplynulého akademického roku podařilo
a kde máme ještě rezervy. Z bilancování za rok 2011-2012 nevychází ČSMP vůbec špatně. Na podzim vyšlo druhé číslo anglicky psané České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého (CYIL), které bude brzy následovat číslo třetí. ČSMP dále v uplynulých měsících uspořádala řadu přednášek, o jejichž průběhu se snažíme
v Bulletinu informovat prostřednictvím stručných zpráv.

Za znímku stojí i to, že během posledních měsíců byly v ČSMP zavedeny některé novinky. Kromě vydávání tohoto Bulletinu se mezi ně řadí zřízení jednotné e-mailové adresy ČSMP a CYIL, vytvoření facebookové stránky ČSMP
a uspořádání prvníhi setkání se zájemci o mezinárodní právo z řad studentů (22. 5. 2012, Právnická fakulta UK).

Nové věci chystáme též do akademického roku příštího.

Od podzimu 2012 by se měl rozeběhnout cyklus pravidelných přednášek na aktuální téma, konaných vždy druhou až třetí středu v měsíci.

Určitou proměnou projdou rovněž webové stránky ČSMP, které již neodpovídají potřebám společnosti. Jakékoli další náměty na další zlepšení činnosti ČSMP jsou vítány.

Přejeme všem členkám a členům ČSMP hezké léto, které snad zpříjemní i tento Bulletin, a těšíme se, že nám zachováte přízeň i v roce 2012-2013.

 

Veronika Bílková

Vědecká tajemnice ČSMP

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo