Dopis předsedy Společnosti členům ve věci přípravy České ročenky mezinárodního práva

09.06.2010 16:00

Vážení členové Společnosti,

je pro mě velkým potěšením, že mohu informovat o přípravě projektu „Czech Yearbook of International Law“, který se po složitých peripetiích dostává do závěrečné fáze tak, aby mohl vyjít v létě 2010.

Dříve, než se dostanu k informaci o aktuálním stavu přípravy naší Ročenky, musím vzhledem k poněkud zmatené situaci a množícím se dotazům z řad členů a příznivců Společnosti, objasnit situaci kolem jiné publikace, která před několika týdny vyšla pod shodným názvem Czech Yearbook of International Law (eds. Alexander Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová).

Není ročenka jako ročenka. Aneb když dva dělají totéž, není to totéž. To platí v plné míře o tomto jinak zajímavém počinu, který však bohužel může vyvolávat zmatek u českých a především zahraničních čtenářů. Nejenom svým názvem, ale především obsahem. I když obsahuje i některé zajímavé a kvalitní příspěvky, gros obsahu tvoří články z oblasti mezinárodního práva soukromého, evropského práva a vnitrostátního práva, což nebývá standardní obsah zahraničních ročenek mezinárodního práva.

Výbor Společnosti a zejména já osobně na konci minulého roku jednal s prof. Bělohlávkem. Poté, co se nepodařilo z hlediska časového a obsahového zajistit, aby v prvním svazku bylo výrazným způsobem zastoupeno mezinárodní právo veřejné, výbor ČSMP-CSIL rozhodl o ukončení spolupráce s prof. Bělohlávkem a vydání vlastní Ročenky z prostředků ČSMP bez finanční a organizační podpory Bělohlávkova týmu.

ČSMP-CSIL jakožto vědecká společnost při Akademii věd ČR se proto distancuje od této jiné ročenky, kterou považuje za soukromý projekt.

Rovněž nejvýznamnější česká vědecká pracoviště v oblasti mezinárodního práva, tj. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, její katedra mezinárodního práva, ani Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., nebyly a nejsou nijak institucionálně zapojeny do projektu prof. Bělohlávka. To samozřejmě nebrání (a ve svobodné demokratické společnosti ani nemůže bránit) žádnému pracovníkovi těchto institucí, aby se svobodně rozhodl, do jaké publikace chce individuálně přispět.

V gesci Společnosti připravovaná Ročenka naopak bude mít obsahové těžiště v příspěvcích z oboru mezinárodního práva veřejného, i když přijímáme a též do budoucna chceme přijímat také příspěvky z oblasti práva EU a mezinárodního práva soukromého. Již v tuto chvíli máme nejen zajištěno financování prvního čísla CYIL, grafický návrh obálky a sazby, ale také většinu příspěvků pocházejících především od členů Společnosti, ale také od dalších českých i zahraničních autorů.
 

Příspěvky se budou týkat širokého okruhu témat, kterými jsou mimo jiné:
 

 • historie české nauky mezinárodního práva
 • humanitární právo v boji proti terorismu
 • odpovědnost za ochranu (R2P) a humanitární intervence
 • debata o ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu v České republice
 • ozbrojené konflikty a použití síly
 • zákaz najímání dětských vojáků
 • Lisabonská smlouva v České republice
 • konzultativní status ve Smlouvě o Antarktidě
 • mezinárodněprávní instrumenty ochrany životního prostředí Antarktidy
 • neúspěšné stížnosti proti ČR před Evropským soudem pro lidská práva
 • e-learning při výuce mezinárodního práva
   

Ročenka bude obsahovat i další tématické příspěvky, recenze, informace z české praxe mezinárodního práva a „hlídku časopisů“, tj. přehled českých článků z oboru mezinárodního práva.

Všichni členové Společnosti, kteří zaplatili či zaplatí do 30.6.2010 členský příspěvek, dostanou zdarma výtisk Ročenky, ostatním zájemcům bude nabízen za výhodnou cenu. Kromě tištěné verze předpokládáme zprovoznění online verze Ročenky na webových stránkách: https://www.cyil.eu

Informace o vydání Ročenky a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP-CSIL budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti a naší Ročence.

Krásné jarní dny, jakož i hodně inspirace a tvůrčích nápadů v oblasti mezinárodního práva Vám přeje

Pavel Šturma
předseda ČSMP-CSIL

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo